Artikkel

Hvordan overvinne utfordringer med data ved gjennomføring av undersøkelser

Både myndigheter og virksomheter innenfor ulike bransjer har begynt å benytte seg av integrerte analysedrevne metoder som en tilnærming for å identifisere transaksjoner med forhøyet risiko.

De som ikke er i stand til å gjennomføre slike undersøkelser vil kunne stå overfor finansiell, omdømmemessig, juridisk og regulatorisk risiko.

Rapporten The Evolution of Forensic Investigations ser på flere tiltakt virksomheter kan gjennomføre for å få et effektivt fundament for analysedrevne undersøkelser og overvåkning av risiko for misligheter:

  • Involvere interessenter i utarbeidelse av en handlingsplan: Diskusjoner med ulike interessenter kan identifisere synergier og muligheter for å utnytte teknologi som også benyttes i andre deler av organisasjon.
  • Samle og sentralisere data for å støtte overvåkning av risiko for misligheter: Virksomheter bør samle så mye data som mulig for å understøtte dataintegritet, konsistens og kontroll, samt for å forbedre grunnlaget for overvåkning, analyse og innsikt.
  • Etablere sikker, strukturert tilgang til data: Det bør, for eksempel, etableres tilfredsstillende sikkerhet, samt policier og prosedyrer i tilknytning til behandling av informasjon knyttet til enkeltindivid og annen sensitive data.
  • Innlemme relevant ekstern data: Eksterne data kan hentes inn og analyseres sammen med relevant intern data. Vær imidlertid oppmerksom på at lovgivning, eksempelvis personvernregler (GDPR), kan sette begrensninger med hensyn til slik bruk og sammenstilling.
  • Etablere et solid teknologisk fundament: Teknologien bør være skalerbar slik at man kan inkludere både strukturert og ustrukturert data i analysen.

    Se også: Rapporten The Evolution of Forensic Investigation
     
Var denne siden nyttig?