Artikkel

Utviklingen innen undersøkelser av misligheter

The Evolution of Forensic Investigations

Teknologisk og analytisk kompetanse kommer til være en kritisk faktor i fremtidens undersøkelser og granskninger.

Rapporten The Evolution of Forensic Investigation beskriver hvordan analyse kan anvendes for å bekjempe misligheter, nødvendigheten av tilgjengelige og nøyaktige data, hvilke muligheter teknologi gir for å hente ut og finne relevant data, og hvordan man kontinuerlig kan overvåke ulike transaksjoner og aktiviteter. Teknologi og analyse vil gi klientene merverdi sett opp mot dagens tradisjonelle undersøkelser.

Integrasjon mellom menneskelig og kunstig intelligens

Ved å kombinere kunstig intelligens (AI), maskinlæring og statistisk analyse med kunnskap om kjente motiver og metoder bak misligheter, kan virksomheter bedre identifisere og undersøke hendelser, så vel som forhindre fremtidige angrep. En slik tilnærming vil hjelpe forensicteamene til å gjennomføre undersøkelsene raskere og til å identifisere årsakene til hendelsene slik at virksomhetene kan forhindre slike hendelser i fremtiden.

En integrert og analysedrevet undersøkelse har flere ulike dimensjoner:

Modenhet innen analyseferdigheter: Evnen til å gjennomføre en analysedrevet undersøkelse.

Integrerte datasett: Evnen til å integrere bruken av strukturerte og ustrukturerte data fra eksterne og interne kilder i risikomodeller er avgjørende for avanserte analyser.

Risikomåling på virksomhetsnivå heller enn på transaksjoner: Datadrevne avanserte analysemodeller som innlemmer både tekst- og nettverksanalyser gjør virksomheten i stand til å foreta risikovurderinger på individ- og organisasjonsnivå, heller enn på transaksjonsnivå.

Anvendelse av prediktive analyser: Bruk av avanserte analyseteknikker, slik som maskinlæring og kognitiv databehandling.

Rapporten, som du finner i sin helhet her, går også inn på temaer som:

  • Teknologiske utfordringer i analysedrevne undersøkelser 
  • Hvordan overvinne utfordringer med data ved gjennomføringer av undersøkelser
  • Kontinuerlig overvåking 
  • Analyse i forbindelse med granskninger 

Les mer om vår Gransking- og Forensic-tjeneste her. 

Var denne siden nyttig?