Artikkel

Kvinner i styrerommet i 2021

Norge forbigått  av Frankrike som best i klassen

Kvinner er underrepresentert i styrer, både i Norge, Europa og globalt. Til tross for at denne problemstillingen har fått stadig mer oppmerksomhet globalt de siste årene, viser Deloittes ferske rapport Women in the boardroom at veksten fortsatt går sakte. Dette gjelder ikke minst Norge, som for første gang ikke topper statistikken over størst kvinneandel i styrer til børsnoterte selskap.

Den syvende utgaven av Women in the boardroom: Et globalt perspektiv inneholder tall og oppdateringer fra 72 land om kjønnsmangfold i styrerommet. Rapporten inneholder innsikt i politiske, sosiale og lovgivende trender bak disse tallene. Til tross for at flere land har tatt grep for å oppnå bedre kjønnsbalanse, i privat så vel som offentlig sektor, er det liten tvil om at tempoet må økes om man skal kunne oppnå reell likestilling.

Rapporten viser blant annet at:

  • Et globalt gjennomsnitt på bare 19,7 % av styreplassene holdes av kvinner, en økning på 2,8 prosentpoeng siden 2018. Hvis denne endringsraten fortsetter, kan vi forvente reell kjønnsbalanse først rundt 2045. Dette er likevel syv år tidligere enn anslaget i vår forrige rapport fra 2019.
  • Rapporten avslører også at å oppnå kjønnsbalansen går sakte i lederstillinger spesielt; bare 6,7% av styreledere er kvinner. Enda færre, kun 5%, innehar en rolle som administrerende direktør.
  • For første gang siden rapportseriens oppstart i 2009 topper ikke Norge listen over kvinneandel i styrer. Norge er nå forbigått av Frankrike, som i likhet med Norge har innført kjønnskvotering i for børsnoterte selskaper. Landene med størst kvinneandel i sine styrer domineres ikke overraskende av land som har innført krav om kjønnskvotering.
  • Selskaper med kvinnelige administrerende direktører har betydelig mer balanserte styrer enn de som ledes av menn – henholdsvis 33,5 % kvinner mot 19,4 %.

Årets rapport er skrevet i samarbeid med The 30% Club, en organisasjon som jobber for å oppnå en kvinneandel på minst 30% i styrer og utøvende ledelse blant børsnoterte selskaper. I rapporten gis det også historier fra virkeligheten om hvordan arbeidet med likestilling i styrer foregår praksis.

Women in the boardroom: Seveth edition

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?