Tjenester

Gransking og Forensic Services

Forensic & Investigation

Innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services kreves det spesialistkompetanse og erfaring fra profesjonelle etterforsknings- og granskingsmiljøer, samt juridisk og økonomisk kompetanse. Deloitte tilbyr tjenester som spenner fra gransking til rådgivning og forebyggende arbeid. Disse tjenestene er knyttet til blant annet compliance, anti-korrupsjonssystemer- og rådgivning, anti-hvitvasking, sikring og analyse av elektronisk informasjon og bakgrunnsundersøkelser.

Skreddersydde, tverrfaglige team 

Deloitte kan tilby et team bestående av økonomer, revisorer, advokater, samfunnsvitere, IT-spesialister, ingeniører og eksperter med bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet. Hvert team blir sammensatt etter behov i den enkelte sak. Ved å skreddersy et tverrfaglig team som møter den enkelte klientens behov, sikrer Deloitte en leveranse der kundens utfordringer, krav og forventninger står i fokus.

 

Forebyggende rådgivning  

Deloitte hjelper virksomheter med å beskytte sin merkevare og sitt omdømme gjennom proaktiv rådgivning om virksomhetens eksponering for hvitvasking, bedrageri, korrupsjon og andre mislighetsrisikoer.

Ved hjelp av vårt globale nettverk av eksperter, analytikere og med analyseteknologi får vi raskt og effektivt forståelse for klientens risikoeksponering, og kan gi nyttige og praktiske råd om risikoreduserende kontroller og tiltak for hele virksomheten.

Vi har også erfaring med å gi selskaper i ulike bransjer råd om implementering av praktiske metoder og systemer for å etterleve lover og regler knyttet til økonomisk kriminalitet.

Se også Anti-korrupsjon, Anti-hvitvasking og Varsling

 

Gransking

Konsekvensene av økonomisk kriminalitet, brudd på lover og regler samt tvister kan være store og ødeleggende for virksomhetens økonomi og omdømme. Deloitte tilbyr effektive og kompetente løsninger for ethvert granskningsoppdrag. Vi hjelper våre klienter med å handle raskt og trygt i lys av lovgivningsmessige bekymringer og handlinger, eller sensitive interne undersøkelser av bedrageri, korrupsjon og forsømmelser.

Se også Gransking i offentlig og privat sektor og Digital gransking og analyse.

 

Analyse

I et granskningsoppdrag bruker vi vår avanserte analyseferdigheter og dype tekniske erfaring for å hjelpe klienten med å løse problemer raskt og effektivt. Vi tar i bruk sofistikerte analysemetoder for å få en dypere og mer fullstendig forståelse av hva som har skjedd. Vår innsikt i klientens behov gjør det mulig for oss å løse aktuelle saker på en kostnadseffektiv måte som er konstruert for å tåle granskning, og etablerer en robust prosess for fremtiden.  

For nærmere informasjon om våre tjenester:

Kontakt oss

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning om hvordan foretak kan forebygge risiko for hvitvasking, misligheter, svindel, korrupsjon og brudd på sanksjonsregler.... Mer

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer