Tjenester

Risikostyring

Bidrar risikostyring til at din virksomhet oppnår sine mål?

Effektiv risikostyring bidrar til å identifisere, styre og håndtere hendelser som kan påvirke finansielle og strategiske målsetninger eller i verste fall ødelegge virksomhetens «license to operate».

I prosessen med å nå sine mål og skape verdier står alle virksomheter overfor usikkerhet. Risikostyring er et verktøy for å redusere denne usikkerheten og bidra til bedre måloppnåelse på tvers av hele spektret av risiko som virksomheten står overfor. Effektiv risikostyring hjelper med å identifisere de viktigste truslene for virksomheten, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

Risikostyring har blitt et naturlig punkt på agendaen både på leder- og styremøter, og vi ser at risikostyring stadig oftere inkluderes som et viktig element i virksomhetenes forskjellige funksjoner. 

Deloitte tilbyr et bredt utvalg av tjenester for å hjelpe våre kunder med deres utfordringer knyttet til risikostyring. Vårt tverrfaglige team bistår både private og offentlige virksomheter med rådgivning knyttet til alle områder innen risikostyring. Vi hjelper våre kunder med å etablere effektive prosesser og systemer for risikostyring, og har erfaring både med revisjon/evaluering, design/utvikling, implementering, rapportering/oppfølging og forbedring av risikostyringssystemer.

 

Våre tjenester:

  • Risikovurderinger
  • Modenhetsvurdering av risikorammeverk eller risikostyringssystem
  • Videreutvikling av risikostyringen i virksomheter
  • Helhetlig risikostyring (ERM)
  • Strategisk risikostyring
  • Design og implementering av risikostyringssystem
  • Løpende rådgivning og sparring for risk ledere

 

Kontakt oss:

Du er alltid velkommen til å ringe eller skrive til en av våre spesialister på risikostyring for et godt råd eller et uforpliktende møte.

Kontakt oss

Helene Raa Bamrud

Helene Raa Bamrud

Leder Klima- og bærekraftstjenester

Helene is currently responsible for climate and sustainability services in Deloitte Norway and is part of the sustainability leadership team in Deloitte North South Europe. She has built up the risk a... Mer

Endre Fosen

Endre Fosen

Leder Risk Advisory

Endre er leder for Risk Advisory i Norge, og har arbeidet med risikostyring og etablering av risiko- og internkontrollsystemer for en rekke av Norges ledende virksomheter. Han er sertifisert IT-reviso... Mer