Tjenester

Samfunnsansvar

Forventninger og krav til selskapers arbeid med samfunnsansvar øker stadig. Staten gjennom stortingsmelding om samfunnsansvar, regjeringens eiermelding og gjennom skjerpede krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. Eiere og investorer gjennom anbefalinger i NUES – Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse og gjennom ulike investeringsfonds økte fokus på forsvarlige investeringer. Ansatte og potensielle ansatte, som i økende grad forventer at deres arbeidsgiver viser at de tar sitt samfunnsansvar på alvor. Kunder som stiller krav til arbeidet med samfunnsansvar.

Samfunnsansvar blir med dette en kritisk suksessfaktor for selskapet. Strategi for samfunnsansvar bør integreres i selskapets forretningsstrategi og forretningsprosesser, slik at risiko og muligheter knyttet til samfunnsansvar blir identifisert og håndtert.

Vi hjelper deg med å etablere gode prosesser for arbeidet med samfunnsansvar og for rapportering av samfunnsansvar.

Vi har blant annet erfaring med å bistå selskaper og organisasjoner med:

  • Etablering av strategier, policyer innen samfunnsansvar.
  • Analysere status i arbeidet med samfunnsansvar i forhold til etablert god praksis, lovkrav og relevante standarder og anbefalinger.
  • Etablering av prosesser for samfunnsansvarlig leverandørstyring og gjennomføring av leverandørrevisjoner.
  • Rapportering om samfunnsansvar og analyse/tilpasning til standarder som GRI G4, UN Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), regnskapslovens krav til redegjørelse om samfunnsansvar, etc.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt for uformelt møte.

Kontakt oss

Frank Dahl

Frank Dahl

Senior Manager

Frank Dahl er Senior Manager i Risk Advisory og har mer enn 25 års erfaring fra våre tjenester innen bærekraft. Han har vært prosjektansvarlig for langt over 100 oppdrag knyttet til selskapers rapport... Mer