Løsninger

Gode varslingsrutiner 

Vi tilbyr sikker varsling for Deloittes kunder

Retten til varsling har vært ivaretatt i arbeidsmiljøloven siden 2007. 1. juli 2017 trådte nye varslingsregler i kraft, som styrker varslernes vern og krav om skriftlige rutiner.

I samarbeid med selskapet GOT Ethics tilbyr Deloitte nå en ny digital plattform for våre kunder, hvor både ansatte og eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

Gode, reelle muligheter til å varsle om kritikkverdige forhold er et vesentlig trekk ved et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. Arbeidstakere som varsler kan bidra til at kritikkverdige forhold blir avdekket og at virksomheter mottar informasjon som kan brukes til forebygging av ytterligere hendelser. For en virksomhet er det derfor viktig at man har ansatte som benytter seg av muligheten til å varsle. Det er i virksomhetens interesse at kritikkverdige forhold avdekkes og at det finnes effektive måter å varsle på. Slike tiltak kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og effektivisering av virksomhetens drift og økonomi.

Deloitte tilbyr en kryptert nettside der varsleren kan registrere sin sak og laste opp relevante dokumenter. Varsel som blir sendt inn via systemet vil håndteres videre av granskningsteamet i Deloitte advokatfirma i henhold til gjeldende retningslinjer All kommunikasjon med varsler vil være fullstendig anonymisert gjennom bruk av systemet. Løsningen er dermed svært trygg, enkel i bruk og rimelig.

Vi bistår alle typer virksomheter - både offentlige og private - så som stat og kommuner, multinasjonale selskaper, store nasjonale selskaper, små og mellomstore virksomheter og raskt voksende virksomheter, innen ulike industrier.