Tjenester

Sikring og analyse av elektronisk informasjon

Deloitte Cyber Risk Services leverer en rekke tjenester knyttet til å forebygge og bistå ved sikkerhetshendelser. I granskninger, bakgrunnsundersøkelser og ved tvister vil det være sentralt å hente ut og sikre elektroniske bevis, og Deloittes spesialister sikrer en forsvarlig og rettssikker prosess ved sikring av data. Deloitte Cyber Risk Services henter ut, tilgjengeliggjør og analyserer informasjon på en sikker og lovlig måte slik at den kan benyttes effektivt av Deloitte og eventuelle andre som skal ha tilgang på dataene. Våre verktøy gjør at vi kan analysere og håndtere store datamengder, og bidra til oversikt over ustrukturerte og strukturerte elektroniske data. Deloitte leverer dataanalyser, der ulike mønster og trender kan avdekkes. Dette kan være relevant ved mistanke om økonomiske misligheter innenfor blant annet innkjøpsområdet, transaksjoner med nærstående parter og duplikate betalinger.

Som en sentral del av kundens etablering av systemer for styring og kontroll, bistår Deloitte kunden i å etablere IT-styringssystemer og sikkerhetstiltak som forebygger hendelser og muliggjør eventuell granskning. 

Les mer om Deloitte Cyber Risk Services.

Kontakt oss

Bjørn Jonassen

Bjørn Jonassen

Partner

Bjørn er tjenesteleder for Deloitte Cyber Risk Services, med betydelig erfaring på informasjonssikkerhet og arbeid både som rådgiver og revisor. Bjørn har et helhetlig fokus på risiko. Hans tilnærming... Mer