Tjenester

Digital gransking og analyse

eDiscovery and Analysis

Deloitte Discovery Services leverer tjenester for innhenting, sikring og analyse av elektronisk informasjon. I granskninger, bakgrunnsundersøkelser og ved tvister vil det være sentralt å hente ut og sikre elektroniske bevis, og Deloittes spesialister sikrer en forsvarlig og rettssikker prosess ved sikring av data.

Vi henter ut, tilgjengeliggjør og analyserer informasjon på en sikker og lovlig måte slik at den kan benyttes effektivt av Deloitte og eventuelle andre som skal ha tilgang på dataene. Våre verktøy gjør at vi kan analysere og håndtere store datamengder, og bidra til oversikt over ustrukturerte og strukturerte elektroniske data.

 

Dataanalyser for ulike formål

Deloitte leverer dataanalyser, der ulike mønster og trender kan avdekkes. Dataanalyser kan være relevant ved mistanke om økonomiske misligheter, som del av planlagte revisjoner eller ved granskningsoppdrag. Deloitte benytter eDisovery analysene i vårt arbeide for å sikre effektivitet og pålitelighet i våre oppdrag, men vi bistår kunder som behøver analyse for interne undersøkelser og granskninger. 

 

Les også: Hvordan overvinne utfordringer med data ved gjennomføring av undersøkelser

 
Kombinerer teknisk kompetanse og analyseferdigheter med bransjekunnskap

For å utføre effektive analyser behøves både teknisk kompetanse, analyseferdigheter og dybdekunnskap på området som er gjenstand for undersøkelser. Deloitte kombinerer teknisk kompetanse og analyseferdigheter med bransjekunnskap, granskningsteknisk kompetanse og spesialistkunnskap om for eksempel transaksjonsprosesser og regnskapssystemer. Deloitte har dessuten et globalt eDiscovery nettverk av spesialister og forensic labs som setter oss i stand til å bistå med undersøkelser som spenner over flere geografier og jurisdiksjoner. 

Deloitte benytter en sammensatt portefølje av Forensic-verktøy og analysemetoder ut fra oppdragets størrelse, kompleksitet, type data og analyseformål.  

Kontakt oss

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning om hvordan foretak kan forebygge risiko for hvitvasking, misligheter, svindel, korrupsjon og brudd på sanksjonsregler.... Mer

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer