DTTL Global Center for Corporate Governance

The Global Center collaborates with Deloitte member firms to promote dialogue and activity on the critical topic of corporate governance and its impact on corporations and their boards, investors, and others. Access to our network of governance centers is available on the Global Site Selector below.

Innsikt

Foretaksstyring

God foretaksstyring innebærer at eierne i samspill med styret og ledelsen sikrer at selskapet styres på en god og effektiv måte. Her finner du kortfattet informasjon om de ulike elementene som god foretaksstyring omfatter.

Innsikt

Foretaksstyring i offentlig sektor

Et godt foretaksstyringssystem vil bidra til å sikre måloppnåelse, etterlevelse av lover og regler og underbygge kvalitet i styringsinformasjon og rapportering.

Helene Raa Bamrud

Partner