Artikkel

17 mål for bærekraftig utvikling mot 2030

I 2015 vedtok FN bærekraftsmålene, som gjelder for alle land og er et globalt veikart for en kollektiv innsats.

Målene krever samarbeid på tvers av myndigheter, byer, virksomheter og sivilsamfunn for å forbedre kritiske områder - for menneskeheten og planeten.

FNs bærekraftsmål ble utviklet i 2015 og definerer en global strategi for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målene er en historisk milepæl og gir vår generasjon en unik mulighet til å mobilisere til nye samarbeid på tvers av sektorer for å stake ut en bærekraftig retning for verden.

Behov for kollektivt ansvar

Hvilken rolle har de ulike sektorene for å sikre en mer bærekraftig fremtid? Har offentlig sektor hovedansvaret eller ligger de største mulighetene hos det private næringslivet? I Deloitte mener vi at alle sektorer har ansvar for å være en del av løsningen, og at både offentlige og privat virksomheter spiller en sentral rolle for at vi skal realisere de ambisiøse målene – på tvers av miljø, økonomi og sosial utvikling.

Som samfunn er vi nødt til å ta de riktige valgene. Ved å kombinere påvirknings- og reguleringsmakten fra myndighetene, makten til sivilsamfunnet og ressursene fra næringslivet, står vi bedre rustet til å takle utfordringene. Samarbeid er nøkkelen.

Kollektiv handling er nødvendig for å drive frem løsningene vi trenger. Tillit, mot, samarbeid og diversitet er det som kreves av oss for å endre verden. Endring er mulig, men vi må starte i dag.

Les mer om hvordan Deloitte hjelper klienter på tvers av sektorer med å utgjøre en forskjell ved å sette globale mål inn i deres kontekst:

Var denne siden nyttig?