Anbefalt lesning for familieeide bedrifter

Artikkel

Anbefalt lesning for familieeide bedrifter

Hva kan familieeide foretak lære av Dalai Lama? Kan konflikter bli redusert til en ligning? Hvordan kan vi finne vedvarende lykke?

Vi i Deloitte vil gjerne anbefale to bøker og en TED-talk for å svare på disse spørsmålene. Vi håper at lesningen vil inspirere til nye tanker og praksis for deg og din familieeide bedrift.

Deconstructing Conflict: Understanding Family Business, Shared Wealth and Power handler om konflikter i familieforetaket. Boken, skrevet av Doug Baumel og Blair Trippe, flommer over av vitenskap, anekdoter og verktøy for konflikthåndtering, inkludert den fantastiske «konfliktligningen», som knytter sammen årsaker, triggere og metoder for å redusere og takle familiekonflikter. Deconstructing Conflict byr på kraftige lærdommer:

  • Konflikter er uunngåelige i en familieeid bedrift
  • Slike konflikter handler sannsynligvis mer om interessentenes identitet fremfor penger
  • Hvordan familier håndterer konflikter er sentralt for suksessen eller fiaskoen til familieforetaket
  • Sterke familiebånd er den beste beskyttelsen mot eskalering av konflikter
  • Suksessfull konflikthåndtering takler økonomiske og personlige problemer på samme tid

Deconstructing Conflict inneholder kapitler som fokuserer på ulike deler av konfliktligningen og utgjør en strålende referanse for familier etter hvert som utfordringene de står overfor utvikler seg.

Etter vår erfaring unngår mange familier de virkelig tøffe diskusjonene ut av frykt for å skape konflikt. Hvis passive konflikter forblir uløste, kan det føre til handlingslammede familier som ikke er i stand til å fatte effektive avgjørelser på vegne av foretaket. Dette utgjør en risiko for både familien og foretaket.

Forfatterne av Deconstructing Conflict påpeker at konflikt og forsoning i familieeide bedrifter ikke skiller seg fra andre situasjoner. Konflikthåndtering involverer behovet for å bli hørt, forstått og inkludert i viktige avgjørelser for fremtiden. Når vi føler oss respekterte og ikke truet, er vi i bedre stand til å lytte, forhandle og forplikte oss til å gjennomføre endringer som underbygger harmoni i familien.

Den andre bokanbefalingen skildrer samtalene mellom Dalai Lama og erkebiskop Desmond Tutu, og fortellingene de delte da de tilbrakte en uke sammen i Dharamsala. I The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World blir begge stilt det samme sentrale spørsmålet: «Hvordan kan vi finne lykke i lys av livets uunngåelige lidelser?»

Dalai Lama og erkebiskopen vurderer den sanne naturen til lykke, hindringer og kvaliteter som lar oss oppleve mer glede og lykke. Medforfatter Douglas Abrams fanger samtalene mellom Nobelpris-vinnerne på en enkel og elegant måte, ofte med referanser til vitenskapen som understøtter dialogen. Abrams henviser for eksempel til hjerneforsker Richard Davidsons bildediagnostiske forskning på en helhetlig teori om den «lykkelige» hjernen. Davidson syn om at generøsitet er en av fire «kretser» som påvirker velvære harmoniserer med det Dalai Lama og erkebiskopen argumenterer for: kjærlighet og generøsitet overfor andre i vårt liv.

Selv om de tilhører ulike sjangere, inneholder Deconstructing Conflict og The Book of Joy like budskap. Begge bøker erkjenner at konflikt er uunngåelig og ser potensialet for forsoning i selv den mest krevende situasjonen. Begge argumenterer for praksis som bygger opp under empati og danner kompetanse innen kommunikasjon og konfliktløsning.

Familieeide bedrifter undervurderer altfor ofte tiden, ressursene og egenskapene som kreves for å navigere dynamikken mellom penger og familie. I vårt arbeid med familier oppmuntrer vi derfor til både personlig og strukturell utvikling, samtidig som vi fremhever at det er en avgjørende bestanddel av den nødvendige, totale innsatsen for utvikling og blomstring av et familieforetak over generasjoner.

Vår siste anbefaling er en TED-talk av Boyd Varty ved navn «What I learned from Nelson Mandela».

Varty vokste opp i viltparken Londolozi i Sør-Afrika, en safarivirksomhet eid av familien hans gjennom fire generasjoner. Da han var ni år kom Mandela på besøk, kun kort tid etter at han ble sluppet ut etter 27 år i fengsel. Varty påpeker at Mandela personifiserte ubuntu, som betyr «menneskelighet overfor andre». (Erkebiskop Tutu henviser også til betydningen av ubuntu for sosialt velvære i The Book of Joy).

En god Mandela-fortelling blir fortalt i forordet til Deconstructing Conflict. Da Mandela deltok i VM-finalen i rugby i 1995, kledde han seg i Sprinboks rugbytrøye, et symbol for de tidligere undertrykkerne. En enkel gest for å vise respekt og toleranse, og et signal til alle om at forsoning er mulig.

Disse konseptene og heltene påvirker vårt arbeid med familier. Det krever mot og generøsitet for å dele rikdom og makt over generasjoner. Vi er heldige fordi vi hver dag lærer av virksomme familier som deler sin reise med oss.

Vi håper disse anbefalingene gir deg noe å tenke på i tiden fremover.

Optimisme blant privateide bedrifter

Ny rapport fra Deloitte viser at selv om den internasjonale scenen preges av usikkerhet og spenning, er ledere av virksomheter i privat sektor positive.

Last ned
Var denne siden nyttig?