Artikkel

2030 Purpose - Bærekraft er god business

Hvorfor er det god business å integrere bærekraftsagendaen i formål og strategi? Deloitte-rapporten «2030 Purpose» ble presentert ved World Economic Forum i Davos 2017.

Les mer om hvorfor og hvordan et samfunnsnyttig formål skaper verdi for dagens virksomheter, og hvordan du kan utvikle og / eller integrere et slikt formål inn i kjernen av din organisasjon.

FNs bærekraftsmål er et veikart for den globale innsatsen for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bedrifter spiller en nøkkelrolle for å nå de ambisiøse målene på tvers av miljø, økonomi og sosial utvikling. I vår rapport «2030 Purpose» går vi nærmere inn på hvorfor vi mener det er god business for selskaper å bidra til bærekraftsagendaen. 

Et samfunnsnyttig formål gir verdi langs flere ulike dimensjoner; rekruttere og beholde dyktige ansatte, øke kundemassen og forbedre relasjoner med partnere, regulatoriske myndigheter og investorer.

For å hente ut gevinstpotensialet som ligger i et samfunnsnyttig formål, må det styre hvordan virksomheten er designet og drevet og leves av organisasjon. Mens mange store virksomheter i dag kommuniserer et tydelig formål, viser rapporten at kun en fjerdedel av virksomhetene vi har sett på har et samfunnsnyttig formål som bidrar til FNs bærekraftsmål. Videre viser rapporten at det ligger et stort potensiale i å sikre etterlevelse av formålet, noe mange virksomheter har vanskeligheter med.

«Et formål beskriver hvem en bedrift er og hvorfor den eksisterer, utover det å være lønnsom. For å være mer enn bare ord, så bør formålet styre atferd, påvirke strategien, være langsiktig- og leve langt inn i framtiden.»

- Aase Aa. Lundgaard, Daglig leder Deloitte Norge

Et samfunnsnyttig «2030 Purpose» bør være autentisk, balansert og varig. Et formål som er autentisk blir etterlevd og gjennomsyrer bedriftens drift og aktiviteter. Videre er et balansert formål nødvendig for å sikre balanse mellom de eksterne forpliktelsene og forventningene fra nøkkelinteressenter. Formålet må også være varig, da arbeidet må kunne være langsiktig og fortsette å leve inn i framtiden, på tross av endringer i ledelse og strategi.

Kort oppsummert - et samfunnsnyttig «2030 Purpose» er bra for business, og bra for samfunnet vi lever i.

Rapporten 2030 Purpose: Good business and a better future.
Var denne siden nyttig?