Blir du dum av press?

Artikkel

Blir du dum av press?

Adferdsmessig forståelse av hvordan press reduserer vår beslutning og kontroll

Når man mangler verktøy og ressurser for å arbeide effektivt, får man en presset tankegang. Uten tiltak kan arbeidet ha skadelige virkninger, men ledere har en mulighet til å stanse pressituasjoner før de oppstår.

Tenk på ditt siste feilgrep på arbeidsplassen. Var det en feilsendt e-post? En grunnleggende regnefeil som ødela en budsjettprognose? En kortsiktig ansettelsesavgjørelse? Et nøkkelmøte som gikk i glemmeboka? Det kan hende at du skylder på mangel på tid og ressurser – og det er en god sjanse for at det er den faktiske synderen. Et presset situasjon kan altfor ofte få kompetente fagfolk til å gjøre dumme ting.

Alle gjør feil, men uvanlig tidspress kan få selv den smarteste personen til å virke inkompetent. Hvorfor? Ny forskning viser at vi har en bestemt kapasitet til å fatte gode avgjørelser, og at press kan fjerne den allerede begrensede kapasiteten vi besitter. Et eksempel er flykatastrofen på Tenerife i 1977 hvor en veteranpilot startet avgang uten godkjennelse og kolliderte med et annet fly på rullebanen – med 583 omkomne som resultat. Hvordan kunne en erfaren pilot fatte en så uforsvarlig avgjørelse?

Does scarcity make you dumb?

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?