Distribuert suksess

Artikkel

Distribuert suksess

Mer omfattende nettilgang og nye mekanismer for tillit og styring vil antakelig endre maktbalansen fra nåværende sentraliserte hierarkier, som historisk sett har hentet verdi i å kontrollere informasjonsflyt, til distribuerte nettverk basert på åpenhet.

Den tradisjonelle dominansen av sentraliserte formidlingstjenester vil på enkelte områder bli utfordret av nye former for distribuert kommunikasjon. Årsaken er fremveksten av den digitale infrastrukturen med økt digital tilknytning og nye mekanismer. Metoder for å etablere tillitsbaserte transaksjoner vil få bredere distribusjon, kostnader ved koordinasjon vil synke og mer verdi kan skaffes ved å koble inn tredjeparter, enn ved å ha et avgrenset tilbud av tjenester.

Kombinasjoner av mennesker, ressurser og grupper med ulike spesialiseringer kan nå finne sammen for å løse vanskelige utfordringer i virksomheten og tjene på sterkere metoder. Distribuerte løsninger vil offentliggjøre data som tidligere ble kontrollert av sentraliserte nettverk, og som resultat vil mange markedsaktører og tredjeparter ha tilgang til potensielt verdifull kunnskap. Slik kan de forbedre resultater, skape nye verdier eller oppdage hittil ukjente muligheter.

Connect peers

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?