Artikkel

Likviditetsplanlegging

– hvordan få kontroll på fremtidige behov

Likviditetsplanlegging gir virksomheten kontroll på fremtidig likviditetsbehov og gir ledelsen et godt grunnlag for beslutninger.

Mange selskaper har ikke oversikt over alle de faktorer som har innvirkning på likviditeten.

Spesielt ser man at virksomhetene ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til balanseendringenes effekt. Vi tenker her på f.eks. oppgjør skyldig mva., nedbetaling og opptak av gjeld, kjøp og salg av større eiendeler, utbytte, og endringer i kundefordringer og leverandørgjeld.

Hvordan Deloitte kan sikre god likviditetsplanlegging?

Konsekvensen av dette er at man kan oppleve betalingsproblemer til tross for at driften genererer positive resultater. Man kan også erfare at banker setter opp rentemarginen da de opplever at selskapet ikke har kontroll og følgelig har høyere finansiell risiko.

I tett samarbeid mellom Deloitte og kunden utarbeides det et likviditetsbudsjett basert på siste års utgående balanse og bedriftens fremtidige resultatbudsjett. I tillegg tas det hensyn til investeringsbudsjett, finansiering og avdragsprofiler. Det gjøres også en vurdering av andre fordringer og kortsiktig gjeld som ikke følger et systematisk mønster.

Likviditetsplanlegging gir virksomheten kontroll på fremtidig likviditetsbehov og gir ledelsen et godt grunnlag for beslutninger. 

Har man kontroll på kontantstrømmene vil man også kunne styre bedriftens finansielle risiko. Bankene har meget høyt fokus på finansiell risiko og bruker dette internt til å prise selskapets bankengasjement. Ved å ha innsyn i selskapets fremtidige likviditetsbehov kan virksomheten gjøre tiltak som påvirker fremtidige kontantstrømmer og tilhørende finansiell risiko. Eksempler på dette er; holde tilbake utbytte, endre betalingsbetingelser, skyve på investeringer, avdragsutsettelser mm.

Deloittes likviditetsmodell er en teknisk oppstilling av bedriftens egne tall og forutsetninger. Følgelig vil alle beslutninger på bakgrunn av likviditetsmodellen måtte bli gjort av bedriftens ledelse.

Ta kontakt for en uformell prat om hvordan vi kan bistå med likviditetsplanleggin for ditt selskap.

Var denne siden nyttig?