Artikkel

Samarbeid for å nå målene

FNs ambisiøse bærekraftsmål krever store systemendringer som må løses gjennom partnerskap mellom sivilsamfunnet, det offentlige og private bedrifter. Men selv om slike partnerskap er nødvendige, byr de også på mange utfordringer.

Ambisjonene i 2030-bærekraftsagendaen er for komplekse til at én sektor så langt i historien har klart å løse dem alene. Det kreves derfor nye former for samarbeid på tvers av sektorer, der organisasjonene kan bringe inn ulike former for kompetanse og ressurser for å løse de sammensatte utfordringene. Slike former for samarbeid kan være vanskelige å håndtere, og samarbeidene leverer ikke alltid resultatene som ble forespeilet. Dette kommer tydelig frem i Deloittes rapport «Learning report» som baserer seg på erfaringer fra mer enn 32 organisasjoner og lokale partnere.

Det er synd at mange møter utfordringer i slike samarbeid, da det foreligger sjeldne muligheter til å skape stor verdi for de involverte organisasjonene. Det bør derfor rettes fokus på hvordan partnerskapene kan håndteres på en bedre måte.

Cross-sector partnership guideline

Guide og verktøy for partnerskap på tvers av sektorer

For å bidra til dette, lanserte Røde Kors og Deloitte i 2016 en guide med retningslinjer for hvordan man kan bygge robuste og verdiskapende samarbeid på globalt, regionalt og lokalt nivå. Dette kan brukes som en verktøykasse for partnere for å sikre varig verdiskaping og samarbeid i å nå FNs bærekraftsmål.

Guiden er bygget opp rundt ni temaer med tilhørende verktøy:
  1. Definere omfang av prosjekt og partnerskap
  2. Forretningspotensiale
  3. Ansvar og rollefordeling
  4. Risiko og konfliktreduserende tiltak
  5. Partnerskap og prosjektkommunikasjon
  6. Samfunnsengasjement
  7. Ressursstyring
  8. Prosjektovervåkning og evaluering
  9. Evaluering av partnerskap
Not Business As Usual er en guide utarbeidet av Røde Kors og Deloitte.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Les mer om SDG-målene

Var denne siden nyttig?