Kostnadsreduksjon: Praksis og trender i Europa

Artikkel

Kostnadsreduksjon: Praksis og trender i Europa

Deloittes første kostnadsreduksjonsundersøkelse

Selv om Europeiske selskaper setter lave mål for kostnadsreduksjon, oppnår de færreste målene.

Hvilke tiltak iverksetter europeiske selskaper for å øke lønnsomheten, og i hvilken grad lykkes de?

I Deloittes undersøkelse om kostnadsreduksjon og lønnsomhetsforbedring kommer følgende nøkkelpunkter frem:

 • Europeiske selskaper setter lave mål, men de færreste når målene
 • Selskapene sliter med:
  • Implementering av initiativer
  • Mangel på forståelse av drivere og effekter
  • Mangelfull gjennomføring og uttak av gevinster
  • Mangelfulle business case
  • Mangelfull struktur for realisering og måling av gevinster

Europeiske selskaper har en tendens til å gjennomføre taktiske fremfor strategiske grep for å redusere kostnader. Den vanligste tilnærmingen til kostnadsreduksjon er strømlinjeforming av prosesser.

 

Les mer om disse funnene og mye annet i vår undersøkelse »

Deloittes europeiske lønnsomhets-rapport 2016

Om rapporten

Deloitte har gjennomført en undersøkelse om lønnsomhetsforbedring med 349 ledere fra store og mellomstore virksomheter i ni europeiske markeder – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Belgia, Nederland og Norden. Sammen utgjør disse markedene 88 prosent av økonomien i EU basert på BNP. Vi har i tillegg analysert makroøkonomiske nøkkelfaktorer for å sette funnene fra undersøkelsen inn i en større sammenheng.

Var denne siden nyttig?