Artikkel

Hvordan gjennomfører UNLEASH innovasjonsprosessen?

Slik ser innovasjonsprosessen ut under UNLEASH sine innovasjonslaber.

UNLEASH er en global innovasjonslab som i juni arrangeres for andre gang – denne gangen i Singapore. Som gjennomføringspartner og “lead innovation partner” for UNLEASH, er Deloitte med på å samle 1.000 unge talenter fra hele verden for å akselerere og støtte utarbeidelse av innovative løsninger for å nå FNs bærekraftsmål for 2030.

UNLEASH 2018 har fokus på åtte utvalgte bærekraftsmål: utrydde sult (#2), god helse (#3), god utdanning (#4), rent vann og gode sanitærforhold (#6), ren energi for alle (#7), bærekraftige byer og samfunn (#11), ansvarlig forbruk og produksjon (#12) og stoppe klimaendringer (#13. Deltakerne deles opp i mindre grupper og jobber med å utarbeide innovative løsninger til de respektive bærekraftsmålene.

Innovasjonsprosessen baserer seg på fem ulike faser

Fasilitatorer fra Deloitte er ansvarlige for å lede innovasjonsprosessen som talentene skal gjennom. Prosessen er utarbeidet av UNLEASH, Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Deloitte, og baserer seg på internasjonalt ledende praksis innen innovasjon- og transformasjonsprosesser.

Innovasjonsprosessen har fem faser; definere problemstilling, identifisere og vurdere løsninger, utarbeide prototype, teste prototype og tilslutt implementere endelig løsning. Det endelige målet for hvert gruppe er å utvikle én idé som kan adressere bærekraftsmålene.

Fase 1 - Formulere problemstilling

Deltakertalentene starter med å utforske problemstillinger knyttet til de åtte utvalgte bærekraftsmålene. I starten av innovasjonslaben blir mye tid dedikert til at hver gruppe skal utvikle en veldefinert problemstilling for en konkret bærekraftsutfordring basert på faktiske brukerbehov og innsikt i de bakenforliggende årsakene til denne utfordringen. Den valgte problemstillingen blir så med inn i idéskapingen, som er fase to.  

Gruppebilde av deltakerne under UNLEASH

Fase 2 - Skape ideer og løsninger

I fase to skaper gruppene en lengre bruttoliste med ideer og løsninger for å adressere deres problemstilling. Arbeidet i denne fasen skal styres av de to ledende prinsippene «quantity over quality» og «test early and learn cheap». Gruppene skal raskt utforske flere mulige retninger og løsninger gjennom tett dialog med fasilitatorene og eksperter innen de respektive bærekrafttemaene. De fleste idéene må forkastes, men gruppene lærer hvorfor. Dette er en verdifull erfaring å ta med seg når bruttolisten skal reduseres til én idé som det skal fokusere på i fase tre, prototyping.

Fase 3 – Lage en prototype

Under prototypingen skal gruppene forvandle tanker og idéer til noe konkret som utenforstående både kan forholde seg til og gi tilbakemeldinger på. Jo mer håndfast prototypen er, jo lettere er det å få innsikt i hvordan man kan forbedre løsningsforslaget videre. Noe av det mest utfordrende i denne fasen er den hårfine balansen mellom å bruke for mye tid på en prototype som ikke er testet ennå, og det å ikke bruke nok tid på å lage noe som utenforstående klarer å gi tilbakemeldinger på i testfasen.

bok som brukes gjennom hele innovasjonsprosessen

Fase 4 - Testing av prototype

I den fjerde fasen skal deltakerne teste prototypene de lager hos potensielle brukere og finne ut av hva som fungerer og ikke fungerer.. Bærekraftseksperter og representanter fra næringslivet  vil med sin erfaring og kunnskap også gi ærlige tilbakemeldinger til gruppene. Deltakertalentene må deretter bruke innspillene til å vurdere om de skal gå tilbake til en tidligere fase og justere problemstilling og løsning, eller om de skal gå videre til implementering.

Nest siste dag i UNLEASH skal alle gruppene presentere sine løsninger i en pitche-konkurranse. Gruppene skal ha utkast til en konkret løsning, en implementeringsplan og presentasjon klar for å pitche for de andre deltakerne og en jury av fageksperter og investorer. Innen hvert av de åtte bærekraftsmålene vil det kåres en gull- og sølvvinner som feires i en avsluttende seremoni. Bærekraftseksperter og investorer vil gi alle deltakerne innsikt og inspirasjon til hvordan de kan jobbe videre med innovasjon for å sikre støtte fra investorer og faktisk positiv påvirkning på FNs bærekraftsmål.

Fase 5 –Idèkatalog og implementering

Etter UNLEASH vil hver gruppe sin endelige løsning samles i en idèkatalog med ulike løsninger som kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. [HCP(-O1] Det er her femte fase og den store, tidkrevende delen av arbeidet starter – nemlig implementeringen. Etter UNLEASH kan gruppene jobbe videre med eventuell støtte fra andre ildsjeler, virksomheter og investorer fra hele verden for å produsere, formidle, distribuere, selge og/eller markedsføre løsningene for et mer bærekraftig samfunn. Løsningene vil være offentlig tilgjengelig for alle som måtte ha interesse for disse.

UNLEASH skal arrangeres årlig helt frem til 2030 – året hvor verdenssamfunnet har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål.

I Deloitte benyttes liknende prosessen i blant annet «Innovasjonslab for bærekraft» og Deloitte Greenhouse Labs.

Les mer om hvorfor bærekraft er god business.

 

Var denne siden nyttig?

Relatert