Løsninger

​Fra globale mål til lokal handling

FNs bærekraftsmål er en strategisk mulighetsagenda som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Offentlig sektor står overfor både utfordringer og muligheter i møte med bærekraftsagendaen.

Hvordan kan din organisasjon bruke bærekraftsmålene som en katalysator for vekst, innovasjon og engasjement?

Hvordan kan vi jobbe sammen?

1. Hvordan komme i gang? - Strategi, modenhetsanalyse, tiltak og implementering
Hva betyr bærekraftsmålene for din organisasjon og dine brukere? Ved å foreta en modenhetsanalyse rundt bærekraftsmålene kan dere lære mer om hvilke muligheter og utfordringer din organisasjon og dine brukere står overfor i møte med 2030-agendaen.
En slik analyse kan se nærmere på hvilken påvirkning din virksomhet har på bærekraftsområdet, både direkte gjennom egen drift og mer indirekte gjennom innflytelse på andre aktører. Vi kan også bidra med å analysere hvilke risikoer, krav og reguleringer som treffer din organisasjon og hvordan dere kan ruste dere for å møte framtiden. 
2. Innovasjonsreise
Hvordan bruke bærekraftsmålene til å identifisere nye arbeidsmåter, produkter og tjenester som har positive effekter for både brukere, samfunn og egen organisasjon? Deloitte tilbyr bistand innen alle delene av et innovasjonsløp; fra forståelse av viktige trender, utarbeidelse av innovasjonsstategier og digitale strategier, oppbygging av intern innovasjonskapasitet, samt gjennomføring av innovasjons- og pilotprosjekter. 
Deloitte har en dedikert satsning på transformasjon og innovasjon i offentlig sektor. Vi har utviklet et eget program for dette som kalles GovLab. Govlab gir innblikk i fremtidige trender og hjelper offentlige institusjoner å tilpasse seg disse gjennom bruk av ulik innovasjonsmetodikk og tilnærminger. 
3. Rapportering
Hvilken påvirkning har dere på bærekraftsmålene og hvordan kan dere måle framdrift? God rapportering er avgjørende for å måle egen suksess på bærekraftsområdet, og blir stadig viktigere i kommunikasjon med interessenter, kommuner og stat. Regjeringen har besluttet å gjennomføre årlig rapportering på bærekraftsmålene i statsbudsjettet, og innrapportering fra offentlige virksomheter står her sentralt. Deloitte har lang erfaring i å utarbeide bærekraftsrapportering for flere av Norges største organisasjoner. 

Last ned case

Innovasjon ved bruk av design

Amsterdam kommune

Deloitte GovLab hjalp kommunen med å tenke radikalt nytt rundt tilnærmingen til arbeidet med å redusere fattigdom.

Les om hvordan Deloitte bisto Amsterdam kommune.

Markedsstrategi 2018 - 2022

ZERO

Deloitte bistod ZERO i arbeidet med en tydelig markedsstrategi, med mål om at flere virksomheter kan få bedre kjennskap til ZERO og hvilken verdi de kan tilføre sine samarbeidspartnere.

Les om hvordan ZERO og Deloitte jobbet sammen om førstnevntes nye markedsstrategi.

Fra en global til en lokal agenda

Ny rapport vil kartlegge norske kommuners arbeid med bærekraftsmålene

Deloitte gjennomfører nå en nordisk rapport som kartlegger i hvilken grad kommunene i dag bruker bærekraftsmålene aktivt i sitt arbeid. Vi skal intervjue nordiske kommuner, og deriblant 50 norske kommuner, for å dykke dypere ned i bærekraftsarbeidet i Norden på lokalt nivå. 

Les om arbeidet med rapporten

GovLab - Vi ser frem til reisen med deg

Kontakt oss

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Head of Consulting Norway | Managing partner

Cecilia is the committed and passionate leader of Consulting at Deloitte Norway. We take on the most important and complex challenges of our time, and we help your organization to imagine, deliver and... Mer

Hanne Solem

Hanne Solem

Senior Manager

Hanne leder samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge. Hun er konsulent innen Strategy & Operations, og bistår private og offentlige klienter med virksomhetsutvikling og transformasjonsprosesser, i... Mer