Løsninger

SDG-reisen

Hvordan komme i gang med å jobbe med bærekraftsmålene (SDGene)? Hvilke muligheter gir SDG-agendaen for dagens og morgendagens strategi og driftsmodell i din virksomhet?

SDG reisen er et rammeverk for strategisk og målrettet arbeid med SDGene, som bygger på SDG Compass, FNs guide for virksomheters arbeid med dette. For at vi skal nå de ambisiøse bærekraftsmålene har både myndigheter, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner en sentral rolle.

Tilnærming til SDG-reisen vil variere fra virksomhet til virksomhet, og kan skreddersys til å passe både for de som allerede er godt i gang med å jobbe med SDGene, og til de som foreløpig ikke har startet arbeidet med bærekraftsagendaen.

Deloitte bistår våre klienter på alle steg av reisen, fra forståelse og innledende undersøkelser, via modenhetsanalyser og strategiutforming til gjennomføring og rapportering.

1. Forstå

Hva er FNs bærekraftsmål? Hvorfor og hvordan er de relevante for din virksomhet? Hvilke muligheter og trusler bringer bærekraftsagendaen?

Basert på dagens situasjon, trender og utviklingstrekk er det viktig å forså bærekraftsagendaen i lys av egen virksomhet, og utforske hvordan den vil påvirke oss i dag og i morgen. Mulighetsrommet for å bidra til målene bør defineres, og gevinstpotensialet knyttet til ulike dimensjoner som f.eks. kunder / brukere, ansatte, samarbeidspartnere, investorer og regulatoriske myndigheter bør kartlegges.

2. Prioritere

Hvilke områder lar virksomheten kombinere måloppnåelse og forretningsmuligheter med positiv innflytelse på bærekraftsmålene?

Et godt utgangspunkt for å starte det strategiske arbeidet med bærekraftsmålene vil være å kartlegge positiv og negativ påvirkning fra virksomhetens aktiviteter. En slik kartlegging bør omfatte hele verdikjeden, også de delene som er utenfor virksomhetens direkte kontroll. Strategiske valg av hvilke mål og indikatorer din virksomhet bør prioritere sikrer at innsatsen settes inn der den har størst effekt, både for virksomheten selv og for samfunnet.

3. Sette mål

For å jobbe målrettet med bærekraft bør virksomheten sette klare mål som bygger videre på de strategiske prioriteringene som er gjort. Tydelige mål bidrar til at hele virksomheten trekker i samme retning, og er et viktig verktøy i kommunikasjon med både ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Sentrale spørsmål vil være

  • Hva er ambisjonsnivå, mål og KPIer?
  • Hvordan måle effekt og fremgang?
  • Hvordan skal målene bidra til motivasjon og felles innsats på tvers av virksomheten?
4. Gjennomføre

Når en klar strategi er på plass er det tid for å skreddersy løsninger som tar strategien fra ord til handling. Dette kan f.eks. innebære å jobbe målrettet med innovasjon for å utvikle nye løsninger, tjenester og produkter for å redusere negativ påvirkning, skape nye vekstmuligheter og utforske nye samarbeid med andre aktører i verdikjeden.

5. Rapportere og kommunisere

Hvordan bør virksomheten rapportere og kommunisere? Hva sier rapporteringskravene i regnskapsloven eller Global Reporting Initiative (GRI), og hva betyr egentlig integrert rapportering?  

​God rapportering blir stadig viktigere i kommunikasjon med sentrale interessenter som f.eks. kunder, investorer og myndigheter. Viktige stikkord er å samle inn, analysere, konsolidere og rapportere ikke-finansielle data, etablere effektiv intern kontroll i rapporteringsprosessen, vurdere behov for attestering.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe med bærekraft i:

Kontakt oss

Jonathan Farnell

Jonathan Farnell

Partner | Head of Financial Advisory

Jonathan joined Deloitte in 2013 after 21 years in KPMG, of which 18 were spent in M&A Transaction Services advisory in Oslo, London and Chicago. From October 2015 to October 2017 Jonathan served as C... Mer

Hanne Solem

Hanne Solem

Senior Manager

Hanne leder samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge. Hun er konsulent innen Strategy & Operations, og bistår private og offentlige klienter med virksomhetsutvikling og transformasjonsprosesser, i... Mer

Relatert