Lønnsomhetsforbedring

Undersøkelser viser at svært mange forbedringsinitiativer ikke når sine mål. Deloitte har et aktivt fagmiljø innen lønnsomhetsforbedring og et rammeverk som sikrer en strukturert tilnærming til taktiske så vel som strukturelle forbedringer som gir varige resultater.