Post Merger Integration

Vår erfaring tilsier at omtrent to tredjedeler av gjennomførte fusjoner og oppkjøp ikke når finansielle og strategiske målsetninger. Med bred erfaring og et aktivt fagmiljø vet vi hva som skal til for å sikre en vellykket integrasjonsprosess.