Artikkel

2021 Global Marketing Trends

Et helhetlig bilde etter et turbulent år

Hvordan har ulike merkevarer møtt utfordringene i det turbulente året som har vært? Mens verden rundt har endret seg enormt, har noen merkevarer klart å styrke sin posisjon, viser den siste utgaven av Global Marketing Trends.

Historien viser oss at kriser og usikre tider vært med på å skape innovative løsninger og endret oppfatningen av hva som er viktig for folk. Pandemien i 1918 gjorde at telefonen i noen steder av verden virkelig ble mer dagligdags. Under den kalde krigen, spesielt i tiden rundt Vietnamkrigen, fikk folk et helt nytt syn på konflikt og krig, da man for første gang fikk bildene servert rett hjem i TV-stuen. Nå de siste årene har klimaendringer og likestilling vært sentralt i den offentlige diskusjonen, noe som har ført til at folk krever langt mer fra selskaper enn noen gang tidligere.

Det siste drøye halvåret har pandemien ført til at vi har funnet nye måter å sosialiseres på, nye måter å jobbe på og nye måter å gå på skolen på. I alle ledd, fra det enkelte mennesket til den største bedriften, må man finne nye måter å navigere seg gjennom verden på.

Så hvordan har ulike merkevarer møtt utfordringene? Mens verden rundt har endret seg enormt, har noen merkevarer klart å styrke sin posisjon. Men hvordan?

I den andre, årlige Global Marketing Trends-undersøkelsen kombineres svar fra ekspertene og konsumentene for å forstå det helhetlige bildet i et turbulent år bedre.

2021 Global Marketing Trends

Last ned rapporten her
Noen av nøkkelfunnene er som følger:
 • Nesten fire av fem respondenter kommer på en merkevare som har respondert positivt på pandemien. En av fem svarer «svært enig» på om dette ledet til å forsterke merkevaren deres ytterligere. 
 • Litt over en fjerdedel av respondentene mistet tillit til merkevarer de opplevde at handlet i egeninteresse 
 • 63 prosent av respondentene sier de i større grad vil benytte seg av digital teknologi etter pandemien enn før den.
   

Det er én ting som er veldig tydelig: I usikre tider belønner folk de merkevarene som kan møte deres behov når det trengs som mest. Med dette som en hjørnesten, har denne rapporten utviklet syv trender som kan hjelpe beslutningstagerne med å handle. Det er trender som kan bidrar til at ledere kan respondere på kundenes behov, endre forretningsstrategien for å møte fremvoksende behov og å legge til rette for den menneskelige kontakten vi alle trenger.

De syv trendene er:
 1. Hensikt (purpose):  I dette kapittelet ser rapporten på hva som må ligge til grunn for å blomstre selv i de mest turbulente tider. For å lykkes med det, må virksomheter på et grunnleggende nivå forstå hvorfor de eksisterert og hvem de eksisterer for.
 2. En agil virksomhet (agility): I det andre kapittel er temaet hvordan en virskomhet bør organiseres og struktureres for å nå målene sine.
 3. Det menneskelige: Hvordan tar man egentlig steget fra et tankesett hvor effektivitet ligger i førersetet, til et tankesett hvor medarbeiderne, kundene og samarbeiderspartnerne prioriteres? Det er hovedtematikken for det tredje kapittelet.
 4. Tillit: Her ser vi på hvordan man kan holde merkevarer ansvarlige og sørge for at de leverer det de lover.
 5. Deltakelse: I det femte kapittelet ser vi på hvordan kundedeltakelse, det å involvere kundene i stor grad, kan fungere som et virkemiddel for å nå en virksomhets mål.
 6. Fusjon: Samarbeid på tvers av tradisjonelle bransjer og ideer er tema for det sjette kapitlet. Hvilke måter å tenke på lykkes i den verdenen vi har etter pandemien?
 7. Talent: Det syvende kapitlet ser på hvordan man sørger for å ha den rette kompetansen i virksomheten.

 

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjort på to ulike nivåer – og på to ulike måter. Det ble gjort en undersøkelse blant 2447 respondenter fra 18 år og oppover i april 2020. Respondentene er fra USA, Storbritannia, Mexico, Kina, Sør-Afrika, Qatar, De Forente Arabiske Emirater og Saudi Arabia.

I tillegg ble det gjort en undersøkelse blant personer i ledergruppen i ulike globale virksomheter i mai 2020. Her har CMO-er, CFO-er, COO-er og CHRO-er delt sine tanker om hvordan de møtte Covid-19-krisen.

Var denne siden nyttig?