Artikkel

Kampen for tilværelsen: kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon

COVID-19: Webinaropptak

Hvordan finne riktige og konkrete tiltak i løpet av kort tid? Konsekvensene av covid-19 gjør at mange virksomheter har hatt et ekstraordinært fokus på kortsiktig likviditetsstyring. Samtidig er det viktig å redusere kostnader strukturelt for å sikre en bærekraftig posisjon for fremtiden. Har du oversikt over dine handlingsalternativer?

På dette webinaret deler vi vår kunnskap og innsikt om kostnadsreduksjon, likviditetsstyring og finansiell rekonstruksjon, deriblant:

  • Styring av arbeidskapital
  • Reforhandling av kontrakter og håndtering av leieforhold
  • Reduksjon i personalkostnader
  • Restrukturering, finansiering og rekonstruksjon
  • Reduksjon av eksterne kostnader
  • Prosessforbedring og automatisering
  • Redimensjonering av organisasjon
  • Effektivisering av driftsmodell
Var denne siden nyttig?