Artikkel

Scenariomodellering

Hvordan navigere under usikkerhet

God markedsforståelse er vesentlig for å navigere i usikkerhet. Vi har erfart at virksomheter gjennom scenariomodellering kan utvikle en god markedsforståelse, som øker sjansen for å ta riktige beslutninger.

I løpet av de siste 20 årene har vi nå levd i det vi trodde var usikre tider. Globale endringer drevet av digitalisering, teknologitransformasjon, bioteknologi, endringer i geopolitikk, og skiftende konsensus rundt globalisering og handel, har påvirket individer, organisasjoner og markeder. COVID-19-pandemien endrer imidlertid vår forståelse av usikkerhet – ingenting har skapt en så omfattende omveltning som vi nå ser, med effektene av COVID-19-pandemien.

De fleste virksomheter har en rekke spørsmål rundt hvordan den «nye normalen» vil påvirke deres organisasjon, men det er få, om noen, sikre svar. Selv om selskaper, bransjer og markeder er i ulike faser av krisen, med tilhørende utfordringer og muligheter, så vet vi at beslutningstakere fortsatt vil ha behov for å treffe kritiske beslutninger under usikkerhet. Usikkerheten har kommet nærmere oss.

God markedsforståelse er vesentlig for å navigere i usikkerhet. Vi har erfart at virksomheter gjennom scenariomodellering kan utvikle en god markedsforståelse, som øker sjansen for å ta riktige beslutninger.

Scenariomodellering

Å omfavne usikkerhet innebærer å vite hva man vet, å vite hva man ikke vet eller ikke kan vite, og å forstå forskjellen. Vi anbefaler scenarier for å manøvrere under usikkerhet. Vårt perspektiv til scenariomodellering kan deles inn i tre momenter, som alle må vektlegges: 1) tidshorisont, 2) omfang) og 3) scenarier. La oss gå igjennom dem.

Vurder usikkerhet under ulike tidshorisonter …

De kortsiktige usikkerhetene knyttet til COVID-19 og pandemiens konsekvenser er fundamentalt forskjellige fra usikkerhet i et mellomlangt til langsiktig perspektiv. Det vil være et spenn knyttet til geografi og bransje med tanke på styrken og varigheten av de kortsiktige konsekvensene.

Kortsiktig usikkerhet må håndteres samtidig med å vurdere konturene av de langsiktige effektene av pandemien. Hvilke bransjer, industrier og sektorer vil vokse og hvilke vil kunne forvente seg et drastisk fall?

… som er fremtredende i din bransje og din virksomhet …

Det er lett å henge seg opp i omfanget av usikkerhet som omgir COVID-19. Det er viktig at beslutningstakere forstår hvilke usikkerheter som er mest kritiske for deres virksomhet innenfor de tidsrammene som er relevante å vurdere.
På kort sikt innebærer det å forstå pandemiens innvirkning, gitt de usikre utsiktene for helse, økonomi, forretningskontinuitet, likviditet, bruk av eiendeler og omplassering. På mellomlang til lengre sikt må fokuset skifte til faktorer som påvirker retningen av en virksomhets strategi, posisjon og konkurranse- eller samarbeidsdynamikk.

… og identifiser flere ulike realistiske fremtider

Å omfavne usikkerhet betyr å erkjenne at vi ikke kan vite sikkert hva fremtiden bringer. Nøkkelen til å være komfortabel i en slik situasjon er å forestille seg og vurdere ulike fremtider – gjerne både på kort og lang sikt.

Den mest velprøvde og slagkraftige måten å gjøre dette på er å bruke scenarier. For COVID-19, kan vi veie de ulike helse- og økonomiske faktorene som peker på potensiell varighet og størrelse av det økonomiske sjokket samfunn, næringsliv og individer står overfor. På lengre sikt kan vi vurdere hvordan land, industrier og virksomheter blir berørt og hva slags disrupsjon COVID-19 vil medføre for den «nye normalen».

Monitor Deloitte

Les mer her

COVID-19 Strategic Response Lab

Som svar på de utfordringene som kundene våre møter i tilknytning til koronasituasjonen, har vi utviklet en Strategic Response Lab. Denne responslaben er bygd på Deloittes initielle COVID-19-analyser og veileder deg og teamet ditt gjennom en strukturert prosess som identifiserer implikasjoner og skritt videre. Responslaben er delt inn i tre hovedspørsmål.

Hva er situasjonen?

Spredningen av COVID-19 fortsetter verden over og etterlater dype spor i samfunnet og næringslivet. På grunn av dets høye infeksjonsrate og innvirkning på helsesystem, har myndigheter begrenset vår bevegelsesfrihet i det offentlige rom, som har hatt en signifikant innvirkning på produksjon, forsyningskjeder, reise, handel og arbeidsmåter. Denne utviklingen innebærer en stor omveltning for verdikjeder, kommunikasjon og koordinering mellom ulike forretningsmiljø. Selv om COVID-19 i Norge er forventet å følge en lignende kurve som i Kina (stagnering innen noen måneder), er det sikkert at virksomheter er nødt til å driftes annerledes på kort sikt.

Hva er utfordringen?

Virksomheter vil søke å få klarhet i, og en robust strategi for, implikasjoner på kort- til mellomlang sikt (seks til 24 måneder) som følge av COVID-19. Disse implikasjonene drar spesielt på politiske, sosiale og økonomiske drivere. Vi kan allerede i dag observere hvordan arbeidsstyrken finner nye måter å jobbe sammen og hvordan man jobber rundt begrensede verdikjeder. Alle bransjer er i omveltning. For å være vellykket i fremtiden, må virksomheter identifisere deres individuelle bransjespesifikke implikasjoner av, og responsstrategier for, COVID-19-pandemien.

Hvordan hjelper vi klienter med å finne løsninger?

Bygd på vår velprøvde metodikk for scenariomodellerings har vi utviklet en egen Covid-19 Strategy Response Lab fasilitert med støtte av interne og eksterne fageksperter, så hjelper vi klienter med å navigere under usikkerhet.

Gjennom COVID-19 Strategy Response Lab hjelper vi virksomheter deg med å:

  • Utvikle virksomhetsspesifikke COVID-19-scenarier
  • Identifisere implikasjoner for interessentene i ditt marked (f.eks. partner, konkurrenter/samarbeidspartnere, myndigheter)
  • Definere initielle kortsiktige strategier
  • Drøfte de første operasjonelle stegene for å reagere hurtig til plutselige markedsendringer

Deloitte og scenariomodellering

Deloitte har en unik tilnærming for å håndtere usikkerhet gjennom en involverende scenarioplanleggings-opplevelse, et globalt ekspertnettverk og prøvde verktøysett.

Bevist scenariotilnærming
Gjennom over 80 vellykkede scenarioprosjekter, har vi støttet selskaper på tvers av alle store bransjer og geografier.

Omfattende bransjeekspertnettverk
Som en del av det største globale profesjonelle tjenestefirmaet har våre 300.000 eksperter vidtrekkende ekspertise i ulike felt, og evnen til å vurdere et variert spekter av perspektiver.

Banebrytende teknologi
Gjennom vårt AI-baserte verktøy, Deep View, trekker vi ut helhetlige og nyeste data fra mer enn 600.000 nyhetskilder.

Løpende overvåking av trender
Deloitte kan tilby AI-basert overvåkning av trender. Gnosis gir oss mulighet til å overvåke utviklingen av situasjonen i sanntid og fleksibelt justere handlingsplan.

Var denne siden nyttig?