webinar | scenariomodellering | manøvrere i usikkerhet

Artikkel

Manøvrere i usikkerhet - Scenarioplanlegging som verktøy i en pandemi

COVID-19: Webinaropptak

I løpet av de siste ukene har norske myndigheter, selskap og organisasjoner hatt fokus på hvordan de kan håndtere de kortsiktige konsekvensene av Covid-19. Samtidig opplever de usikkerhet rundt hvordan samfunnet og markedet vil utvikle seg det neste året. Å omfavne usikkerhet innebærer å vite hva man vet, å vite hva man ikke vet eller ikke kan vite, og å forstå forskjellen. Det å benytte scenarier for å manøvrere under usikkerhet, kan være en god tilnærming til dette.

På dette webinaret snakker vi om det å navigere i usikkerhet. Leder av Deloittes Center for the Long View, Dr. Florian Klein, forteller også om hvordan vi bruker scenarioplanlegging for å manøvrere i usikkert terreng, og hvordan vi benytter kunstig intelligens (AI) til å kartlegge drivere og for å følge opp scenarioer.

Var denne siden nyttig?