Artikkel

Nordic Mobility Survey 2018

Forbered deg på fremtidens mobilitetstrender

Deloitte har gjennomført en global undersøkelse for å identifisere mobilitetstrender, hvor vi har sett nærmere på svarene til de nordiske respondentene. I rapporten gir vi anbefalinger til hvordan din virksomhet best forholder seg til endringene som treffer det nordiske markedet.

Det nordiske arbeidsmarkedet er i stadig endring. Samtidig som virksomheter er avhengige av medarbeidere med rett kompetanse til enhver tid, ønsker også arbeidstakere å flytte på seg mer enn tidligere. Nordic Mobility Survey handler om fremtidens mobilitetstrender og målet med undersøkelsen er å gi virksomheter innsikten som trengs for å kunne opprettholde sin konkurransedyktighet.

Undersøkelsen representerer hvert av de nordiske landene, med 21 prosent respondenter fra Danmark, 29 prosent fra Sverige, 17 prosent fra Finland og 24 prosent fra Norge.
 

Virksomheter ser ut til å legge mer til rette for mobilitet

Resultatene viser at nordiske bedrifter ser på mobilitet som en nødvendighet for å utvikle globale strategier knyttet til talenter og forretningsutvikling. Overgangen fra å se på mobilitet som en operativ funksjon til en strategisk forretningspartner innebærer økte krav til klare prosesser, bruk av teknologi og dataanalyse i tiden fremover. Slik vil bedriften spare kostnader og tid og kan fokusere på å utnytte det maksimale potensialet ved mobilitet. Mobilitet tar en ledende rolle i å samkjøre rekruttering og forretningsstrategi, og respondentene forventer derfor mer bruk av teknologi og dataanalyse fremover.

Et økt behov for mobilitet krever raskere distribusjon. Forretningsreisende og pendlere kan være en måte å fylle virksomhetenes behov for rask mobilitet. Virksomheter ser ut til å tilrettelegge for pendlere mer enn tidligere, og det opprettes gode reisepolicyer for medarbeidere. Vi forventer å se en innsats fra virksomheters side hva gjelder effektivisering av prosesser og tjenester slik at det blir lettere for deres medarbeidere å være mobile.

Nordic Mobility Survey 2018

Last ned rapporten her

Mobilitet i virksomheter kan tiltrekke talenter

Talentutvikling er et viktig motiv for å sende medarbeidere ut på oppdrag. Dersom de ansatte trives i jobben sin, vil de være gode ambassadører for virksomheten utad. Det er mange måter arbeidsgiver kan forbedre medarbeideres opplevelser. Noen mobilitetsfunksjoner kan for eksempel tilby fleksibilitet, eller å implementere standardprosesser støttet av teknologi som gjør det lettere for medarbeidere å være flyttbare i sitt arbeid.

36 prosent av virksomhetene som deltok i undersøkelsen sier at de allerede bruker mobilitet som del av talentstrategien for å beholde og engasjere ansatte, mens 42 prosent planlegger å inkludere mobilitet som en del av talentstrategien.
 

Mobilitetskostnader er en stor utfordring

63 prosent av undersøkelsens respondenter svarte at kostnader er en stor utfordringen med økende global mobilitet. Deloitte anbefaler å gjennomføre et anslag av kostnader i forkant av, og underveis i et oppdrag. Når oppdraget er fullført kan man regne ut den faktiske kostnaden og sammenligne denne med anslaget. Dette gir mulighet for mer pålitelige data i fremtiden, og et klart bilde av avkastning på investering av et oppdrag.

Deloitte Global Employer Services

Les mer om våre tjenester her


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?