Artikkel

Deloitte-advokater med innlegg på Det årlige skatterettskurset

Partnerne Anette Fjeld og Daniel Herde i Deloitte Advokatfirma skal på Det årlige skatterettskurset i Sandefjord og Oslo oppdatere deltakerne om det siste årets avgjørelser fra Høyesterett. Foredraget har tittelen «Oppdatering på rettspraksis».

Det er Juristenes Utdanningssenter (JUS) som holder Det årlige skatterettskurset. Kurset i Sandefjord holdes fredag 17. og lørdag 18. januar, mens Oslo står for turen mandag 3. og tirsdag 4. februar.

- Årets skatteseminar i Sandefjord er en årlig happening i skatemiljøet, fylt med faglig innhold og gode diskusjoner. Noe som er verdt å prioritere selv i en stressfull hverdag, sier Daniel.

Anette og Daniel skal ved begge kursene starte dag én, med halvannen times oppdatering på relevant høyesterettspraksis og sentrale lagmannsrettsdommer.

Kurset inneholder også temaene:

  • Tykk kapitalisering
  • Justeringsreglene -MVA
  • Gjennomskjæring/lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven og merverdiavgiftsloven
  • EU dommer og betydning for norsk rettsanvendelse. Gjennomføring av EØS-retten på skatteområdet
  • Nytt regelverk og utvalgte uttalelser fra Skatteetaten og Finansdepartementet. Utvalgte saker fra skatteklagenemda
  • Gjennomføring av BEPS tiltak 12 - forslag til opplysningsplikt om skattearrangement NOU 2019:15
  • Incentivordninger - med vekt på aksjebaserte incentiver
  • Kildeskatt på renter og royalty
Var denne siden nyttig?