Artikkel

Deloitte TP Digital DoX

Teknologibasert dokumentasjon av internprising – nå med mulighet for strategisk avgrensning!

Stadig nye regler for dokumentasjon av internprising fra OECD (Action 13) utfordrer næringslivet til å finne mer effektive, sentraliserte og integrerte måter å planlegge og håndtere prosessen for dokumentasjon av internprising på. Bokettersyn skjer stadig oftere etter hvert som myndighetene søker å utvide skattegrunnlaget. Et økt ønske om åpenhet gjør at selskapene må ta i bruk en sentralisert løsning for dokumentasjon av internprising, og vurdere internprisingen på et enhetlig, konsistent globalt/regionalt grunnlag.

Teknologibasert dokumentasjon av internprising

Deloitte TP Digital DoX er en internettbasert løsning som legger til rette for en effektiv internprisrapportering. Løsningen gir også muligheter for et tett samarbeid mellom Deloitte og aktuelle prosjektteam.
Saksinformasjon og økonomiske data samles inn via brukervennlige nettbaserte spørreskjema. Svarene visualiseres i en automatisk generert hovedfil, lokal fil eller i frittstående rapporter med en modulbasert tilnærming.

Hvorfor bruke Deloittes TP Digital DoX?
 • Den gjør det lettere å samle inn informasjon og utarbeide rapporter, og støtter opp om hele prosessen med dokumentasjon av internprising
 • Den tilbyr en integrert, nettbasert prosess for lokal rapportering av internprising i overensstemmelse med OECD/BEPS
 • Den øker effektiviteten i prosjektet og bidrar til å redusere menneskelige feil
 • Den gir bedre muligheter for økt samarbeid i Deloitte/prosjektteam globalt
 • Den er fleksibel og skalerbar slik at den kan dekke et økt forretningsbehov
Viktigste funksjoner
 • Nettbasert, brukervennlig løsning
 • Automatisk rapportgenerering
 • Sentral styring og revisjonsspor
 • Modulbasert metode for dokumentasjon av internprising
 • Tids- og ressursbesparende

 

Introduksjon av Deloittes verktøy for strategisk avgrensning, «Strategic Scoping Tool», et nytt tillegg til Deloittes TP Digital DoX

Strategic Scoping Tool tilbyr en automatisert, algoritmebasert og globalt konsistent metode for strategisk avgrensning av internprisingsprosjekter. Det er fleksibelt, effektivt og transparent, og er laget slik at man kan samarbeide gjennom hele prosjektplanleggingsprosessen.

Hvorfor bruke dette verktøyet?
 • Brukerne får direkte innsyn i alle de faktorene som ligger til grunn for Deloittes vurdering av avgrensningen, og mulighet til å se nærmere på hver enkelt avgjørelse knyttet til dette.
 • Det er en strukturert og metodisk tilnærming til avgrensning og prosjektplanlegging, der relevante faktorer som må vurderes hentes inn slik at en oppnår enighet på hvert steg i prosessen før en går videre til neste.
 • Systemet gir mulighet til å justere omfang, tilpasse seg endringer raskt, og gjøre manuelle justeringer i nåtid, noe som kan bidra til å løse uventede hindringer og sikre en fleksibel og effektiv avgrensningsprosess.
 • Det genereres automatisk en arbeidsplan for prosjektet som gir et detaljert rammeverk og gjør at prosjektstyringen kan settes raskt i gang.
 • Et sentralisert og globalt konsistent utgangspunkt når selskapet skal planlegge sin internprisingsdokumentasjon gir god integrering av Deloittes team, og gir deg også de samme tjenestene på dokumentasjon av internprising over hele verden.
Viktigste funksjoner
 • Egenutviklet algoritme for avgrensning, som du kan godkjenne eller endre alt etter hvilke behov du har
 • En standard, konsistent global tilnærming
 • Effektiv, automatisert, skalerbar og fleksibel teknologi
 • Innebygde samarbeids- og informasjonsmuligheter (åpenhet)
 • Muligheter for avgrensing og tilpasning av arbeidsplaner i nåtid
 • Effektiv informasjonsinnhenting

For mer informasjon eller for å se en demo av TP Digital DoX og Strategic Scoping Tool, ta kontakt med ditt kundeteam i Deloitte.

Var denne siden nyttig?