Artikkel

Deloittes analyse av internpriser og land-for-land-data

Effektivitet i interne prosesser, konsistens i skatteposisjon, identifisering av muligheter og risikoreduserende tiltak

Det er vår erfaring at uenighet om internprising fortsatt er en av de vanligste årsakene til tvister mellom skattemyndigheter og flernasjonale selskaper. I OECDs BEPS-prosjekt er det lagt større vekt på åpenhet og konsistens. Denne utviklingen, sammen med utilstrekkelig kontroll og analyse av internpriser, og avvik fra selskapenes interne prinsipper, kan øke faren for dobbel beskatning, straffeskatt, og/eller bokettersyn av internprising. Deloitte bruker avanserte analyser, omfattende kunnskap om internprising og bred teknisk erfaring til å gjøre data om til kunnskap og nyttig innsikt.

Analyse av internprising og land-for-land-data

Viktigste funksjoner: 

En analyse av internprising og land-for-land-data bidrar til å finne muligheter, avvik, uoverensstemmelser, tendenser og risiko knyttet til et stort antall transaksjoner. Analysen gir:

 • Etterpåklokskap: Vurderer lønnsomhet per juridisk enhet, forretningsenhet og/eller lagerenhet (SKU), og fastsetter nødvendig justeringer i internpriser før utgangen av året
 • Innsikt: Gjør det mulig å analysere årsaken til avvik fra internprisingsprinsipper/-mål
 • Framsyn: Gir bedre grunnlag for å forutsi framtidige internpriser, scenarioanalyser og integrering med indirekte skatter

Deloittes tjenestetilbud knyttet til analyse av internprising og land-for-land-data:

TP Insite Smart:

TP Insite Smart kan integreres med frittstående ERP-plattformer, en kombinasjon av ERP-plattformer, eller andre datakildesystemer. Gjennom denne tjenesten kan brukere automatisere og øke hastigheten på tids- og ressurskrevende prosesser for kontroll av internprising og dataanalyser. Dermed kan knappe interne ressurser brukes på mer verdiskapende oppgaver. TP Insite Smart gjør data om til kunnskap og nyttig innsikt, for eksempel ved å:

 • gi økt innsikt på transaksjonsnivå (ned til lagerenhetsnivået (SKU)) i transaksjoner mellom selskap i samme konsern
 • sørge for regelmessig kontroll av hvordan interne prinsippene for internprising brukes på tvers av transaksjoner og enheter
 • gi mulighet til å analysere årsaken til avvik fra internprisingsprinsipp/-mål og iverksette korrigerende tiltak
 • vurdere skattemessige effekter av justeringer i internpriser og underliggende implikasjoner for indirekte beskatning
 • gi mulighet for analyse av «what if»-scenarier
 • øke synlighet og kontroll i forbindelse med revisjoner og justeringer av internpriser ved utgangen av året
CbC Insite Smart:

Cbc Insite Smart bidrar til regelmessig innsamling, kontroll og analyse av nødvendige land-for-land-data. CbC Insite Smarts viktigste funksjoner er:

 • en automatisert og standardisert prosess ved innhenting og bearbeiding av data til land-for-land-rapportering, inkludert land-for-land-rapporter med format i henhold til OECDs retningslinjer
 • standardisert og tilpasset rapportering som gjør det mulig for organisasjoner å regelmessig kontrollere land-for-land-data på tvers av land og enheter
 • mulighet til å foreta en mer detaljert analyse (drilldown) av årsaker til avvik fra prinsipper/mål og iverksette korrigerende tiltak

For mer informasjon eller for å se en demo av TP Insite Smart eller CbC Insite Smart, ta kontakt med ditt kundeteam i Deloitte

Var denne siden nyttig?