Eiendomsskatt - bistand

Løsninger

Trenger du bistand til å vurdere grunnlaget for eiendomsskatt?

Nå er det skrevet ut eiendomsskatt i de fleste kommuner i Norge. Klagefristen løper ut senest 11. april.

Utskrivingen av eiendomsskatt har skjedd løpende gjennom januar og februar, hvor siste frist var 28. februar. Klagefristen på eiendomsskatt er 6 uker fra utskriving, og løper dermed ut senest 11. april.

Deloitte kan bistå med å finne ut:
  • Er det er riktig at de skal betale eiendomsskatt?
  • Et taksten/eiendomsskattegrunnlaget er korrekt?
  • Er den utskrevne eiendomsskatten ellers riktig?

Det er  viktig å påpeke at taksten i eiendomsskattesammenheng skal være en «objektivisert omsetningsverdi», og at en «objektivisert omsetningsverdi» ikke nødvendigvis tilsvarer eiendommens markedsverdi.

Dersom du har behov for hjelp kan du ta kontak med vår eiendomskattekspert Bjørn-Olav Johansen:

Kontakt

Bjørn-Olav Johansen

Bjørn-Olav Johansen

Partner / Advokat

Bjørn Olav er partner og advokat i Deloitte med spesialisering innen skatt og skatterelaterte transaksjoner. Han arbeider primært innen bransjene fast eiendom og industri, og er blant landets ledende ... Mer