European tax survey 2014: Rising to the challenge

Analyse

European Tax Survey 2015

Åpenhet, forenkling og samarbeid

Deloitte har gjennomført sin tredje årlige skatteundersøkelse blant europeiske skattedirektører. European Tax Survey viser hvilke økonomiske, finansielle og regulatoriske trender skatteavdelingen står overfor i dag.

Hurtigmeny

European Tax Survey 2015 ble gjennomført med over 800 deltakere høsten 2015, rett før OECD ga ut sin Base Erosion & Profit Shifting-pakke (BEPS). Reformen av det internasjonale skatteopplegget opplever økt fremdrift, slik at skattemedarbeidere kommer under økt press for å forstå og etterleve nye krav, inkludert behovet for å rapportere mer informasjon om sine aktiviteter og skatteprofil.

 

Et miljø i endring

 • Den største bekymringen for andre år på rad er endringer i skattelovgivningen
 • Et økt antall respondenter forteller at BEPS er viktigere for sin skatteavdeling i år enn i fjor (53,1 prosent, opp fra 52,4 prosent i fjor). I tillegg er det tegn på at BEPS begynner å gjøre seg bemerket også utenfor skatteavdelingen
 • Mer enn én tredjedel av respondentene har planer om å gjennomgå eller endre sin internasjonale skattestrategi i lys av OECD/G20s BEPS Action Plan, og mer enn halvparten forventer at kostnaden for skatte-compliance vil øke som direkte resultat av BEPS
 • 43,5 prosent har startet å planlegge for de sannsynlige effektene av BEPS. Flertallet (84,8 prosent) av de som har begynt forberedelsene for BEPS klargjør sine organisasjoner for endringer innen internprising som følge av BEPS Action 13
 • Respondenter har begynt å inkludere tilleggsopplysninger om skatt i organisasjonens regnskap, spesielt hvis de mener at organisasjonen er, eller kommer til å bli, gransket av eksterne interessenter
 • Respondenter er tvetydige om en mulig obligatorisk Common Corporate Tax Base på tvers av EU. 61,1 prosent har ingen mening, mens 19,1 prosent og 19,8 prosent mener at det vil være henholdsvis positivt og negativt

 

Nøkkelfaktorer for suksess

 • De viktigste faktorene blant skattedirektører er compliance (nøyaktig og presis innlevering av selvangivelse) og sikkerhet rundt skatt
 • De fleste respondentene (73,7 prosent) mener at gransking av næringslivets skattestrategi har økt i løpet av de siste fem årene, mens bare 51,7 prosent mener at det har skjedd i løpet av det siste året
 • Som reaksjon på økt gransking sier 44,8 prosent at de har sikret godkjennelse av sin formelle gruppestrategi fra styret, og 43,4 prosent forteller at de har innført tilleggsopplysninger om skatt i regnskapet

 

Mest gunstige steder

 • Nederland, Sveits, Østerrike og Storbritannia er ansett som de mest gunstige landene å operere blant de større økonomiene, mens Luxembourg og Irland er best ansett blant de mindre. Tyskland, Italia og Frankrike blir ansett som de mest utfordrende
 • Respondentene setter mest pris på et godt forhold til skattemyndighetene og enklere skattesystemer.
 • De vanligste årsakene for usikkerhet rundt skatt er «hyppige endringer i lovverket» og «tvetydighet hos, svakhet ved og reversering av skattemyndighetenes doktrine eller offentlig tilgjengelige informasjon»
 • Hovedfaktoren som kan øke konkurransedyktigheten for et land, som valgt av 43,3 prosent av respondentene, er forenkling av skattesystemet – samme faktor som har blitt valgt de siste to årene
 • Færre respondenter har opplevd skatterevisjon de siste tre årene (65,1 prosent, sammenlignet med 70 prosent i 2014)
Les rapporten
Var denne siden nyttig?