Artikkel

Forbered deg på Brexit

Den Britiske Ambassaden inviterte britiske borgere i Norge til et Brexit-møte i slutten av oktober. Ambassadøren fremhevet at overgangsperioden, som foreløpig er satt til 31. desember 2020, gir tilstrekkelig tid til å forhandle frem avtaler med langsiktige løsninger.

Brexit og konsekvenser på enkeltpersoner sto sentralt da Deloitte hostet møte for den Britiske ambassaden tirsdag 22. oktober på toppen av Deloittebygget.

Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood, innledet med en oppdatering av siste nytt og ledet en paneldebatt med representanter fra aktuelle departementer i Norge. Det var rundt 150 UK-statsborgere som deltok på møtet, og en rekke spørsmål fra publikum sørget for variasjon i tema til paneldeltakerne.

Det meste dreiet seg imidlertid om de umiddelbare konsekvensene ved både deal og no-deal scenario for Brexit om oppholdsrett for britiske borgere i Norge etter den opprinnelige fastsatte uttredelsesdatoen, 31. oktober.

UK er i ettertid innvilget utsettelse av tidspunktet for uttreden til 31. januar 2020.


Konsekvenser for enkeltpersoner ved no-deal

Ved no-deal, det vil si at UK går ut av EU uten avtale, er det inngått avtale som i en overgangsperiode demper de negative konsekvensene av no-deal Brexit for personer. 

Konsekvenser for enkeltpersoner ved deal

Dersom UK går ut av EU med avtale (deal), vil EU-reglene knyttet til fri bevegelighet av personer gjelde fullt ut mellom Norge og UK i et nærmere bestemt tidsrom. Ambassadør John Wood fremhevet at overgangsperioden, som foreløpig er satt til 31. desember 2020, gir landene tilstrekkelig tid til å forhandle frem avtaler med langsiktige løsninger.

 

Praktiske råd for britiske borgere i Norge

  • Sikre at du har tilstrekkelig og skriftlig bevis på lovlig opphold
    Eksempler på dette er Registreringsbevis, bostedsbevis, og så videre.
  • Sjekk passet ditt og sørg for at du har minst seks måneders gyldighet ved reise
  • Førerkort; bytt ditt britiske til et norsk slik at du unngår å måtte gå gjennom kjøreopplæring på et senere tidspunkt
  • Sørg for å ha gyldig reiseforsikring ved reise
  • Profesjonelle kvalifikasjoner bør sikres
     

-  Mange var bekymret for sine pensjoner dersom de flytter tilbake til Storbritannia. Her var svaret fra panelet klart; gjeldende trygderegler vil fortsatt gjelde, og pensjon fra Norge kan transporteres til Storbritannia ved tilbakeflytting, forteller Beate Herneblad, senioradvokat i Deloitte Advokatfirma.

Deloitte er partner med det Britisk-Norske Handelskammeret.
Les mer på www.bncc.no

Var denne siden nyttig?