Artikkel

Bekymret for manglende føringer for å etterleve BEPS-relaterte lovendringer

Global BEPS-undersøkelse

Flertallet av respondentene forventer at BEPS kommer til å ha stor innvirkning på deres virksomhet, men det tilkjennegis likevel betydelig usikkerhet knyttet til hvordan virksomhetene skal sikre etterlevelse av BEPS-relaterte lovendringer.

Det er blant funnene i Deloittes femte BEPS-undersøkelsen i OECD-landene. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan flernasjonale virksomheter ser på BEPS-initiativet, og hvordan de forventer at BEPS vil påvirke dem. 2018-undersøkelsen ser spesielt på hvordan skattelandskapet har utviklet og endret seg.

Manglende føringer for å etterleve BEPS-relaterte lovendringer

86 prosent av respondentene oppgir at de opplever at skattesystemet blir gått nøyer etter i sømmene nå enn for ett år siden, og over halvparten svarer at dette har ført til endringer i deres interne rutiner.

Noen av endringene BEPS fører med seg vil implementeres lokalt, mens andre vil kreve oppdatering av internasjonale konvensjoner. I den globale BEPS-undersøkelsen svarer 68 prosent at de forventer store endringer i landet de jobber i, men nært halvparten er bekymret for mangelen på føringer for hvordan BEPS-relaterte lovendringer skal etterleves.

Det er nå fem år siden OECD og G20-landene initierte kampen mot uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting (BEPS), som inkluderer aggressiv skatteplanlegging. Dette har resultert i 15 aksjonspunkter med tilhørende rapporter med anbefalinger, blant dem det multinasjonale instrumentet (MLI) som vil endre over 1000 skatteavtaler. Aksjonspunktene kan du lese mer om her.

Usikker på hvordan BEPS vil påvirke din virksomhet? Les mer om BEPS Readiness Scan 1-2-3

Global BEPS-undersøkelse

Last ned her

Noen av hovedfunnene:

  • 38 prosent svarer at de er enig eller veldig enig i at styret i deres virksomhet har endret sitt syn på skatteplanlegging siden starten på debatten om ansvarlig skatt. 
  • 32 prosent svarer at deres virksomhet har gjort store forandringer for å møte endringene som kommer med BEPS. 
  • 91 prosent av respondentene forventer at de økte kravene til internprisingsrapportering som BEPS fører med seg, vil øke deres ressursbruk på etterlevelse/compliance. 
  • 85 prosent av respondentene er bekymret for at skattemyndighetene vil gjennomføre flere bokettersyn som et resultat av de nåværende BEPS-debattene.
  • 76 prosent av respondentene er bekymret for medias, politikernes og aktivistgruppenes ordbruk i omtalen av selskapsbeskatning.

Om undersøkelsen

Dette er den femte globale BEPS-undersøkelsen Deloitte gjennomfører. I årets undersøkelse er det 447 respondenter fra 39 ulike land. 248 av disse er enten skattesjef i sitt selskap, eller på nivået rett under. Rapporten er bygget opp som en systematisk gjennomgang av de 36 spørsmålene respondentene har svart på.

Les hele undersøkelsen her.

Var denne siden nyttig?