Artikkel

ID-kontroll av SFU-skattytere

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om å sørge for ID-kontroll av skattytere som lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om å sørge for ID-kontroll av skattytere som lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Etter gjeldende regler er det unntak fra plikten til å møte opp ved et lokalt skattekontor for kontroll av godkjent legitimasjon eller pass for personer som har utenlandsk arbeidsgiver og lignes ved SFU. Utenlandske personer som har norsk arbeidsgiver må imidlertid møte ved et lokalt skattekontor for ID-kontroll før D-nummer og skattekort utstedes. Godkjent identitetsdokument er gyldig pass eller identitetsdokument som er godkjent som reisedokument innen EU. Nordiske borgere kan legge frem gyldig førerkort i tillegg til utskrift fra folkeregisteret i bostedsstaten som ikke er eldre enn tre måneder.

For personer som har SFU som skattekontor utstedes i dag skattekort med D-nummer på bakgrunn av RF-1199 rapportering som sendes inn av arbeidsgiver. Det arbeides nå med en omlegging ved at D-nummer og dermed også skattekort ikke utstedes før identitetskontroll av den ansatte er gjennomført. Det vil bli et krav om oppmøte ved et lokalt skattekontor for å gjennomføre denne kontrollen på samme måte som for andre arbeidstakere. Iverksettelse av ID-kontroll betyr også at personer som har D-nummer i Norge fra et tidligere arbeidsopphold må møte for ID-kontroll for å få utstedt skattekort for 2014 etter denne dato.

For sokkelarbeidere, artister og personer som har et veldig kort opphold i Norge er det planlagt et unntak fra oppmøteplikten som tidligere.

Det skal også vurderes om lokale skattekontor, i tillegg til å gjennomføre ID-kontroll, vil utstede skattekortene til personene som møter for ID-kontroll.

Planlagt iverksettelse er fra 1. april 2014.

Kontorer som gjennomfører ID-kontroll

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om dette eller ønsker bistand, ta kontakt med Global Employer Services teamet i Deloitte.

Var denne siden nyttig?