Pressemeldinger

- Ny kildeskatt er symboltiltak

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen foreslår innføring av kildeskatt på renter og royalties for å forhindre flernasjonale selskaper å flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger. Dette vil kun øke kompleksiteten og skape merarbeid for næringslivet, mener Deloittes skatteeksperter.

Finansdepartementet foreslår gjennom statsbudsjett å innføre kildeskatt på renter og royalties. Flernasjonale selskaper kan i dag flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger fra selskap i Norge til foretak i utlandet. Departementet ønsker å gjøre noe med dette, og foreslår kildeskatt som innebærer 15% kildeskatt på renter, og 15% kildeskatt på royalties.

Forslaget er en videreføring og oppfølging av Skatteutvalgets anbefalinger avgitt i NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og foreslås med virkning fra 1. juli 2021. Deloitte har gjennomgått forslaget som ble presentert 7. oktober og oppfatter at dette har blitt mye styr for veldig lite.

 

- Kildeskatt kun for syns skyld

- Vi er normalt tilhengere av lovgivning som bidrar til forenkling og effektivisering, men basert på lovforslaget er det vanskelig å tro annet enn at man foreslår å innfører dette kun for syns skyld. Etter vår mening resulterer dette kun i økt kompleksitet og merarbeid for næringslivet som – etter at selskapene har tilpasset seg – ikke vil resultere i økt skatteinntekt for Norge, sier partner og advokat Wensing Li.

- Finansdepartementet bør heller fokusere arbeidet sitt på større internasjonale skatteavtaler som bidrar til en rettferdig fordeling av skatt og avgifter.

 

Få tilsendt Deloittes gjennomgang av statsbudsjettet

Deloittes skatteeksperter publiserer årets store gjennomgang av statsbudsjettet og konsekvenser for skatteretten i løpet av dagen. Meld deg på Deloittes nyhetsbrev for å få det tilsendt.

Vi avholder også webinar om statsbudsjettet 8. oktober 08:30. Les mer her

Webinar: Alle skattenyheter i statsbudsjettet

Dagen derpå, 8. oktober, inviterer Deloitte Advokatfirma til morgenwebinar om skatterettslige nyheter i budsjettet.

Meld deg på her
Var denne siden nyttig?