Neste generasjons familiebedrifter

Artikkel

En ny kurs for neste generasjons familiebedrifter

På verdensbasis har bare én av tre familiebedrifter gjort en vellykket overgang fra den ene generasjonen til den neste. I overgangstider er familiebedriftene på sitt mest sårbare når de skal respektere tradisjonene og samtidig tilpasse seg et miljø i stadig endring.

Deloitte har gjennomført i underkant av hundre intervjuer med fremtidige ledere av familieeide bedrifter i Europa, Midtøsten og Afrika.

Neste generasjons ledere i familieeide selskaper har gjerne erfaringer fra utlandet og andre virksomheter. De stiller forberedt til kommende utfordringer som globalisering, innovasjon and digitialisering – samtidig som de holder på kjerneverdiene til selskapet og arven fra tidligere generasjoner, viser nøkkelfunn fra Deloittes nye rapport.

Over halvparten av de spurte kommer til å endre selskapets strategi. Mange ønsker å utvide enten i form av produkter og tjenester eller geografisk område. De vil endre maktstrukturer og er åpne for å hente inn folk utenfor familien for å holde på kontinuiteten i virksomheten.

 

Nøkkelfunn

 
Utfordringer
  • Ivareta familieverdiene og selskapets karakter
  • Sørge for vekst i et skiftende landskap
  • Beholde uavhengigheten i sitt eierskap, selv om 40 prosent åpner for muligheten med eksterne investorer

 

En ny vri
  • 80 prosent vil ha en annen lederstil, sammenlignet med forrige generasjon
  • 56 prosent vil endre selskapets strategi
  • 56 prosent ønsker å endre styringsstrukturen
  • 51 prosent tar større risiko enn sine forgjengere

 

Innovasjon
  • Tre av fire spurte svarer at innovasjon er en av de viktigste prioriteringene
  • 55 prosent sier at selskapet er mer innovativt enn konkurrentene
  • Forrige generasjon er klar over behovet for innovasjon (61 prosent), men er ikke villige til å ta risikoen (40 prosent)
Next-generation Family Businesses
Var denne siden nyttig?