Artikkel

Ny skattemelding - ekstra viktig med riktig lønnsrapportering ved utgangen av 2019

Den nye skattemeldingen som kommer i 2020 vil medføre en rekke endringer fra dagens skattemelding. I denne artikkelen fra Deloitte går våre eksperter gjennom de viktigste endringene og våre anbefalinger knyttet til disse endringene.

Med den nye skattemeldingen vil informasjonen som rapporteres være raskt tilgjengelig. Dette betyr også at enhver korrigering av lønnsrapportering som skjer etter at den forhåndsutfylte skattemeldingen er klar, og før innsending eller «stille aksept»-frist er passert, vil være inkludert i data. Vi mener derfor det er viktigere enn noensinne med korrekt lønnsdata.

Klar i løpet av mars

Fra neste år skal den pre-utfylte skattemeldingen være klar en gang i mars. Skatteetaten har enda ikke gått ut med endelig dato denne skal være tilgjengelig, men en gang i mars har de bekreftet at vil være aktuelt.

Det som også er nytt, er at dersom rapportert grunnlagsdata endres etter at en har mottatt første utkast av den forhåndsutfylte skattemeldingen – vil skatteyter få beskjed. Det vil si at dersom en arbeidsgiver endrer i lønnsinnberetningen 30 mars, så vil det gå ut beskjed til de berørte ansatte om at arbeidsgiveren har sendt inn nye grunnlagsdata. Skattemeldingen vil også bli oppdatert tilsvarende. Det er i og for seg greit, det gjør at skatteyter ikke lengre trenger å gå inn og korrigere dette selv, dersom det er åpenbare feil.

For arbeidsgivere som skal korrigere noe som ikke er helt standard, og der en kanskje ikke får det riktig etter første forsøk, blir det synlig for deres ansatte om det gjøres flere korrigeringer innen kort tid. Dersom det kommer mange korrigeringer, så vil dette i verste fall føre til at de ansatte mister tillit til at deres arbeidsgiver har kontroll på sine rapporteringer – og dermed også sår tvil om den siste rapporteringen er riktig.

For 2019 vil vi derfor anbefale at det gjøres ekstra kontroller av lønnsinnberetningen. En bør sjekke om en har benyttet korrekte lønnsbeskrivelser, om en har riktige forutsetninger lagt til grunn i rapporteringen sin, at rapportering av kilometergodtgjørelse, diett og forsikringer er gjort riktig for å nevne noe. Om dere har ansatte på nettolønnskontrakter kan det være verdt å sjekke at oppgrossingen er korrekt.

Deloitte bistår med lønnsrapportering

Deloitte har ekspertise innenfor lønnsområdet, og kan bistå med det vi kaller «payroll review», en sjekk av lønnsrapportering for å se om rapporteringen er korrekt. I en slik review vil vi i etterkant lage en rapport med funn vi har gjort, og sende en oppsummering med anbefalinger om veien videre.

Vi kan også bistå med support for korrigeringer som skal gjøres, og vi kan selvsagt også korrigere for dere om dere ønsker det eller det er spesielle tilfeller som systemet dere benytter sperrer for korrigeringer av. Vi har spesialister på lønn for arbeid med internasjonalt preg, herunder ansatte som reiser på oppdrag i utlandet og ansatte som kommer fra utlandet for å jobbe i Norge.

Om dere ønsker en gjennomgang på deres lønnsrapportering, trenger hjelp med å korrigere rapportering eller dere har spørsmål dere trenger å avklare vil vi gjerne hjelpe dere med å få lønnsrapporteringen for 2019 i havn i god tid før mars 2020. Ta kontakt med en av våre spesialister i dag.

Var denne siden nyttig?