Artikkel

Norge har undertegnet ny trygdeavtale med Sør-Korea

En ny trygdeavtale mellom Norge og Sør-Korea ble undertegnet 13. juni 2019. Dette medfører at på sikt vil sør-koreanske arbeidstakere i Norge eller norske arbeidstakere i Sør-Korea bare være omfattet av ett lands trygdeordning og at trygdeavgift og arbeidsgiveravgift bare skal betales til ett av landene.

Avtalen vil i fremtiden gi mulighet for at sør-koreanske ansatte som er utsendt til Norge for å arbeide her for en tidsbegrenset periode kan unntas fra norsk trygd og avgiftsforpliktelser under arbeid i Norge. På samme måte kan norske ansatte som er utsendt til Sør-Korea for en tidsbegrenset periode unntas fra sør-koreanske avgiftsforpliktelser.

Utenlandske statsborgere forpliktet til helseforsikring etter seks måneder

Nordmenn på midlertidig arbeidsopphold i Sør-Korea som har opprettholdt medlemskap i folketrygden, har både arbeidsgiver og arbeidstakerbetalt som nevnt over betalt avgifter til både Norge og Sør Korea. For denne gruppen ansatte har avgiftene i Sør-Korea variert fra 9 til 40 % av brutto lønn per ansatt avhengig av industri. Fra 16. juli 2019 er også utenlandske statsborgere som oppholder seg mer enn 6 måneder i Sør-Korea forpliktet å ha nasjonal helseforsikring, med en avgift på 3,23 % av brutto lønn per ansatt.

Bortfall av doble avgifter for utstasjonerte ansatte

Trygdeavtalens inntreden fører derfor til bortfall av doble avgifter for utstasjonerte ansatte så lenge dette er dokumentert av trygdemyndighetene i de enkelte landene Virksomheter som frem til nå har hatt sør-koreansk personell i arbeid i Norge kan oppnå en reduksjon av kostnader trygdeavgift og arbeidsgiveravgift på inntil 22,3 %. De skal i slike tilfeller betales sør-koreanske trygdeavgifter.

Foreløpig er avtaleteksten ikke tilgjengelig, og det er usikkert når avtalen trår i kraft. Men det forventes at bestemmelsene vil være tilsvarende som i andre nyere trygdeavtaler, med en generell tidsbegrensning på unntak fra avgiftsforpliktelser for ansatte som er utsendt inntil 5 år.

På rettighetssiden forventes det at gir avtalen mulighet til eksport av opparbeidede rettigheter til blant annet alderspensjon og etterlatteytelser.

Dersom din virksomhet har personell utstasjonert fra eller til Sør-Korea, eller om virksomheten har personell tilstede i Sør-Korea, kan dere kontakte oss for avklaringer og praktisk håndtering slik at doble avgifter unngås.

Var denne siden nyttig?