Artikkel

Norsk arbeidsgiver med ansatte i Sverige?

Nye regler om rapporteringsplikt i Sverige

Er du en norsk arbeidsgiver som sender dine ansatte til Sverige for å jobbe? Da kan du ha plikt til å rapportere dette til svenske myndigheter.

Dersom du som arbeidsgiver ikke rapporterer eller rapporteringen er mangelfull kan du bli ilagt en sanksjonsavgift av det svenske Arbetsmiljöverket på SEK 20 000.

Formålet med rapporteringen er å unngå sosial dumping og sikre at arbeidstakere i Sverige får en rekke minimumsrettigheter knyttet til blant annet arbeidstid, feriepenger, ikke-diskriminering og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Som norsk arbeidsgiver har du plikt til å rapportere når du har ansatte som utfører arbeid i Sverige i en begrenset tidsperiode – plikten inntrer allerede ved arbeidsopphold som varer utover fem dager. Dette innebærer at også forretningsreiser utover fem dager må rapporteres.

Rapporteringsplikten gjelder deg som norsk arbeidsgiver i fire situasjoner:

  • Du har ansatte som arbeider i Sverige på vegne av deg som arbeidsgiver og under din kontroll
  • Du inngår en avtale med noen i Sverige som skal motta tjenester der fra dine ansatte
  • Du sender dine ansatte til Sverige for å arbeide i et annet selskap i samme konsern
  • Du leier ut arbeidstakere til et foretak i Sverige

Rapporteringen kan gjøres via internettregistrering på www.av.se. Opplysninger som skal rapporteres er følgende:

  • Opplysninger om arbeidsgiver
  • En representant for arbeidsgiver
  • Type tjeneste som skal utføres i Sverige
  • Planlagt varighet av arbeidet i Sverige
  • Hvor i Sverige tjenesten skal utføres
  • De ansatte som skal utføre arbeid i Sverige

En kontaktperson i Sverige (Kontaktperson må være fysisk til stede i Sverige ved rapporteringen, og kan være en av de utplasserte ansatte)

Du må rapportere senest ved oppstart av arbeidet i Sverige. Forlenges et opphold som var ment å vare i fem dager eller kortere, må rapportering skje senest den sjette dagen. Skjer det vesentlige endringer etter innrapporteringen, som at arbeidsstedet endres, må dette rapporteres innen tre dager etter endringen. Er du i tvil om hvorvidt det foreligger plikt til å rapportere – rapporter!

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om dette eller ønsker bistand med rapporteringen, ta kontakt med Global Employer Services teamet i Deloitte.

Var denne siden nyttig?