Nye trygdeavgifter 2017

Artikkel

Nye trygdeavgifter 2017

Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden for kalenderåret 2017 – maksimal sats øker til 41,5 prosent.

Avgiftssatsene for frivillige medlemmer for inntektsåret 2017 er nå blitt fastsatt. Avgiftene gjelder for frivillige medlemmer i folketrygden, og må ikke forveksles med den avgiften som gjelder dersom man arbeider i et EU/EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med.

De nye satsene representerer ikke noen større endringer sammenlignet med 2016, bortsett fra at pensjonsdelens avgift for de medlemmer som ikke er skattepliktige til Norge øker.

For frivillige medlemmer som ikke er skattepliktige til Norge skal det betales såkalt høy avgift til folketrygden. Avgiftens endelige størrelse avhenger av om arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift på ordinært vis eller ikke, men i begge tilfeller representerer økningen 0,9 prosent. Maksimal frivillig avgift for 2017 utgjør 41,5 prosent.

Størrelsen på avgiften avhenger av om det velges medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel, eller bare en av delene, og om sykepengerettigheter er inkludert. Videre avhenger avgiftens størrelse av om medlemmet er skattepliktig til Norge, og om arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift på ordinært vis til kemner eller ikke. Nye avgiftssatser for 2017 kan i sin helhet leses her:

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2016-12-20-1784

Var denne siden nyttig?