Artikkel

Nytt format på skattemeldingen for 2019 – dette bør du være forberedt på

Skattemeldingen 2019 er rett rundt hjørnet – denne gang i nytt format! I denne artikkelen går Deloitte gjennom hva du bør være forberedt på.

Glem køer i Altinn, synkrone statusoppdateringer på Facebook, ferdigutfylte fradrag og skattepenger til sankthans. De aller fleste av oss vil i år motta en skattemelding som utseendemessig ser helt annerledes ut enn tidligere år. I tillegg til at skattemeldingen kommer i et nytt format er det også flere andre endringer som det er verdt å merke seg.

 

Skattemeldingens nye format og utseende

Tanken til Skatteetaten er at skatteyter i større grad skal bli bevisst på sine egne forhold og forsøker dermed å tilpasse skattemeldingen til dette. Formålet med den nye skattemeldingen er å gjøre det enklere å kontrollere de forhåndsutfylte opplysninger, samt at det skal bli lettere å endre og fylle ut manglende opplysninger. Årets endringer kommer ikke som følge av nye digitale plattformer og samfunnsutvikling, men som en konsekvens av innføringen av skatteforvaltningsloven. Denne loven ble innført for tre år siden, men først nå har Skatteetaten tilpasset seg den digitalt.

Årets skattemelding er fortsatt forhåndsutfylt med opplysninger så du trenger ikke fylle ut alt selv slik som i selvangivelsen på 90-tallet. Derimot er de tidligere postene og skjemaene erstattet av kort og temaer med undergrupper av opplysninger som hører naturlig sammen. For eksempel står alle beløper relatert til fast eiendom samlet, og ikke et beløp under inntekt utleie og et annet beløp under formue.

 

Gruppering av relaterte opplysninger som hører sammen

Opplysningene i årets skattemelding er gruppert i syv tema:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold

Under hvert tema er de ulike opplysningene gruppert sammen. I en gruppe vises for eksempel alle forhold relatert til lønn fra arbeidsgiver. I tillegg kan det være flere grupper under hvert tema, avhengig av hvor mange skatteforhold du har. Har du for eksempel utbytte fra flere selskaper vises hvert selskap for seg. Alle beløp som hører sammen summeres, og hvilke beløp som vil bli lagt til grunn i skatteberegning fremkommer av et oppsummeringskort per tema. Nederst i skattemeldingen oppsummeres alle skatteforholdene med en oversikt over hvilke konkrete beløp som er brukt i skatteberegningen.

Skatt og avgift

Deloitte har et stort fagmiljø innen skatt og avgift, og står klare til å bistå deg og din virksomhet ved behov.

Les mer her

Dynamisk skatteberegning

En annen nyhet er at for hver endring du foretar deg så vil du få en fortløpende oppdatert skatteberegning. Skatteberegningen har dermed blitt dynamisk og blir ikke lenger en overraskelse du mottar sammen med skatteoppgjøret.

Skatteberegningen vil du finne øverst i skattemeldingen. Samme sted står også status på skattemeldingen din. Det vil si om du for eksempel har gjort endringer som du ikke har sendt inn ennå, om du har levert eller ikke levert skattemeldingen og så videre. Du kan også sjekke at kontonummeret ditt er korrekt og eventuelt enkelt endre det dersom du har skiftet bank det siste året.


Automatisk oppdatering av skattemelding ved nye opplysninger

I tillegg er årets skattemelding mer digital enn tidligere. Skattemeldingen vil bli oppdatert fortløpende dersom for eksempel arbeidsgiver endrer grunnlagstallene, også etter at skattemeldingen er utstedt og også innlevert. Du kan derfor oppleve å få nye opplysninger i skattemeldingen selv etter at den er åpnet første gang og helt frem til 30. april. Et typisk eksempel kan være at din arbeidsgiver foretar en endring i lønnsrapporteringen, og du vil da få en ny skattemelding hvor den endrede lønnen fremkommer. Dersom det er tilfelle vil du få en e-post fra skatteetaten som opplyser deg om nye grunnlagstall. Har du levert inn skattemeldingen må du selv aktivt ta stilling til om det er opprinnelig, endret eller et annet beløp som skal legges til grunn. Gjør du ikke det, kan du risikere tilleggsskatt dersom opplysningen er uriktig eller ufullstendig.

Benytter du deg av leveringsfritak, er det de siste opplysningene som er rapportert inn den 30. april som legges til grunn automatisk, så det kan være en fordel å se over endringene dersom du får varsel etter at du har sett over første gang.

 

Skatteetaten veileder fortløpende ved utfylling av skattemeldingen

I årets skattemelding vil også Skatteetaten elektronisk veilede deg direkte i utfyllingen av skattemeldingen, blant annet gjennom merknader eller varsel om mulige feil. Hvis du for eksempel legger inn rentekostnader som er høye i forhold til gjelden, kan du bli spurt om dette er riktig beløp.

Videre etterspørres også automatisk vanlig tilhørende informasjon, for eksempel informasjon om utleie dersom du eier sekundærbolig da denne i de fleste tilfeller leies ut. Veiledningen skal intuitivt hjelpe deg til å legge inn riktige opplysninger og få riktig skatteoppgjør i første omgang.

Skatteetaten veileder i mange tilfeller bare om oppgitte eller endrede inntekter og formue, og spør deg derfor ikke om kostnader, skjermingsgrunnlag, utenlandske forhold, betalt skatt i utlandet eller liknende dersom du ikke selv aktivt legger til flere opplysninger Det er heller ikke mulighet for å gi generelle opplysninger i vedlegg. Ordningen har derfor av mange blitt kritisert som villedende fremfor veiledende. Det kan derfor fremdeles være spørsmål en stiller seg. Fradragene, for eksempel, hvor står egentlig de? Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med en skatterådgiver dersom du har uavklarte spørsmål før du leverer inn skattemeldingen.

Den nye skattemeldingen vil bare være tilgjengelig på skatteetaten.no, slik at du derfor ikke finner den på Altinn.no slik som tidligere år. Den vil også ligge på Altinn, men da i tradisjonelt utseende.

 

Endring i dato for utstedelse av skattemeldingen

En annen endring er at ikke alle skatteytere vil motta skattemeldingen samtidig. I år blir skattemeldingen tilgjengelig på forskjellige datoer. Tidligste tidspunkt du kan motta den er 18. mars, noe som er rundt to uker tidligere enn i 2019. Deretter vil Skatteetaten sende ut skattemeldingen på ulike datoer frem til og med den 31. mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt utkast til skattemelding.

Varsel sendes fortløpende til skattyter når den er tilgjengelig, så du trenger ikke å følge med på Altinn.no eller Skatteetaten.no for å se når din blir gjort tilgjengelig.

 

Ikke alle vil motta ny skattemelding

Selv om ca 3 millioner mottar årets skattemelding i nytt format, vil mange i 2020 fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel alle næringsdrivende de som har sagt at de ønsker å motta skattemeldingen på papir, sjømenn etc. Heller ikke ektefellen til disse vil få den nye skattemeldingen.

De som ikke kvalifiserer til ny skattemelding,vil få skattemeldingen i gammelt format t fra den 31. mars enten digitalt i Altinn eller på papir i postkassen.

Først fra år 2021 vil alle lønnsmottakere etter planen få ny skattemelding og næringsdrivende først fra år 2022.

 

Samme leveringsfrist

Leveringsfristen er det derimot ikke gjort noen endringer på, så den er fremdeles 30. april for lønnstakere og 31. mai for næringsdrivende. Dermed vet alle hva de kan gjøre i påsken uansett vær og føre.

 

Lynraskt skatteoppgjør er mulig i 2020

Med noen forbehold legger Skatteetaten opp til at skatteoppgjøret kan være ferdig i løpet av en til to uker etter at skattemeldingen er levert. Dette er Skatteetatens egen gulrot til å få deg til å levere tidligere, for jo raskere du leverer, jo tidligere får du skatteoppgjøret.

For å kunne få utbetalt tilgodeskatt tidligere enn før, er det noen betingelser som må være oppfylt:

 • Du bruker ny skattemelding på Skatteetaten.no
 • Du og eventuell ektefelle må faktisk levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav til det offentlige
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

 

Vår oppfordring

Uansett om du får ny eller gammel skattemelding, må du huske å se over skattemeldingen nøye før du leverer den. Du er fremdeles ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger slik som tidligere uavhengig av hvilken informasjon som er forhåndsutfylt og hvilke veiledning du får underveis i utfyllingen.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller trenger bistand!

Var denne siden nyttig?