Oljeselskap med særskattepliktig virksomhet etter Petroleumsskatteloven?

Artikkel

Oljeselskap med særskattepliktig virksomhet etter Petroleumsskatteloven?

Høydepunktene for selskaper lignet ved Oljeskattekontoret har vært mange de siste årene; blant annet §10 skjema, ny skattemelding og næringsoppgave, nye RF-skjemaer for sokkeldriftsmidler og friinntekt og elektronisk innlevering via Altinn.

Den største endringen i fjor var at selvangivelsen ble omdøpt til skattemelding. For første gang på lenge ser utarbeidelsen av oljeskattemeldingen ut til å være «same procedure as last year».

Som revisor og rådgiver for en rekke olje og gasselskaper på norsk sokkel har vi i Deloitte i en årrekke vært tett på kunder i forbindelse med utarbeidelse og kvalitetssikring av skattemeldinger.

Under er tre enkle tips som vi tror kan bidra til en enda bedre utarbeidelsesprosess for 2017-skattemeldingen:

1. Kvalitet er viktig, sørg for at innsendt skattemelding er riktig

  • Påse at alle relevante RF-skjema er korrekt utfylt
    Ved tvil, sjekk Skatteetatens veiledninger – vi har samlet de mest sentrale her: Last ned samlemappe (zip) »
  • Feil i skatteberegning eller utfylling innebærer risiko for tilleggsskatt.
    For en oversikt over regelverk og satser, se Skatteetatens sider.

2. Fullstendighet er sentralt – også utenfor en revisors verden

En god start er å få oversikt over hvilke obligatoriske RF- skjema som må legges ved; er alle i fjor relevante? Må en inkludere noen nye i år?

  • Lisenstransaksjoner på norsk sokkel i 2017: §10 skjema
  • Inntekter for første gang: RF-1118 Normprisskjema
  • Nye lisenser i utbyggingsfasen: RF-1346 Avskrivningsskjema og RF-1120 Friinntektsskjema
  • Fravikelser ved tidligere års ligningsfastsettelser: Skjema for «Oversikt over tidligere års vedtak som påvirker årets fastsetting»

3. Overhold fristen eller søk om utsettelse og legg til rette for at innsendelsen blir en sjarmøretappe

I år som for tidligere år: Innsendelsesfrist 30. april 2018. Blir tiden frem mot 30. april for knapp, send en begrunnet søknad til Oljeskattekontoret via e-post eller brev før innleveringsfristen.

Og sist, men ikke minst, sjekk i god tid at den som utarbeider, selskapets representant som skal signere og revisor har nødvendige tilganger i Altinn.

Vi i Deloitte Stavanger bistår gjerne med utarbeidelse, kvalitetssikring eller råd. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Da gjenstår bare å ønske lykke til med utarbeidelsen av den forestående oljeskattemeldingen!

Var denne siden nyttig?