Artikkel

Rentebegrensningsreglene: ny forskrift og uttalelse løser uavklarte spørsmål – og skaper noen nye

Oppdatert forskrift og ny tolkningsuttalelse for rentebegrensningsreglene

Det var bebudet en del klargjøringer av rentebegrensningsreglene før jul. Disse har kommet i form av oppdaterte forskriftsbestemmelser og en tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet, fastsatt og avgitt 6. desember.

Deloitte analyserer i denne gjennomgangen endringene i forskriftsbestemmelsene, samt den nyeste tolkningsuttalelsen fra Finansdepartementet (6. desember) for rentebegrensningsreglene.

Enkelte av forslagene i høringsnotatet har blitt utsatt slik som mulig særregulering av utbytte-/konsernbidragsmellomværende og regulering av andre nærstående.

Klargjøring på terskelverdiunntaket

Det kom imidlertid en del klargjøringer når det gjelder terskelverdiunntaket på kr 25 millioner i netto rentekostnader for norsk del av konsern, fastlegging av konsern for egenkapitalgradunntakene, forventede dokumentasjonskrav og adgangen til å benytte tidligere avskårede renter.

Last ned her

Gjennomgang av oppdatert forskrift og ny tolkningsuttalelse

Last ned gjennomgangen her


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?