Artikkel

Prinsipper for internprising

Veiledning for dokumentasjon og planlegging

Flernasjonale selskaper får stadig flere transaksjoner med nærstående parter, og jobber kontinuerlig med å forbedre leveringskjedene sine. Siden skattemyndighetene også utvider sitt samarbeid over landegrensene, skaper dette både større risiko og flere muligheter. Deloitte gir råd om praktiske løsninger, for eksempel en strategisk tilnærming når det gjelder krav til dokumentasjon av internprising, som bidrar til at globale virksomheter kan nå både egne resultatmål og internasjonale skattemål.

Deloitte har etablert et internasjonalt senter, kalt Global Transfer Pricing Center, som består av økonomer, skattespesialister og MBA-kandidater som har erfaring fra internasjonal internprising i Europa, Amerika, og Asia og Stillehavsregionen. Denne sentraliserte, globale tilnærmingen legger til rette for en konsekvent rapportering, og eliminerer interne uoverensstemmelser som kan oppstå når en har mange tjenesteleverandører. Dermed blir prosessen mer effektiv og lettere å forklare for relevante myndigheter.

For å levere tjenester knyttet til dokumentasjon av internprising har Deloitte etablert en egen metode, kalt Global Dox Insight. Denne metoden styres av smartsøk-teknologi, TP Search Smart, som gir en mer effektiv innsamling og bearbeiding av data og informasjon som trengs for å fatte informerte forretningsbeslutninger.

 

Var denne siden nyttig?