Artikkel

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - de viktigste nyhetene

Deloitte Advokatfirma

Revidert nasjonalbudsjett 2021 inneholder ikke de store overraskelsene. Deloitte Advokatfirma har i år, som i tidligere år, gått gjennom de viktigste skatterettslige nyhetene.

Ordningen med utsatt innbetaling av skattekrav begynner å nærme seg slutten, selv om det nå åpnes for en forlenget avdragsperiode. Proposisjonen inneholder også en omtale om forventede endringer i opsjonsskattereglene for bedrifter i oppstart- og vekstfasen.

Når det gjelder de nye kildeskattereglene for renter, royalty og visse leiebetalinger, har Finansdepartementet foreslått regler som skal forhindre dobbeltbeskatning når et NOKUS (NOrsk-Kontrollert Utenlandsk Selskap) hjemmehørende i et lavskatteland ilegges kildeskatt. På avgiftsfronten kommer det avgift på viltlevende marine ressurser, avgift på nye nikotinvarer og en forlengelse av lavere mva-sats for reiseliv og persontransport.


Trykk her for å lese hele gjennomgangen (PDF)

Var denne siden nyttig?