SAF-T - Hvilken informasjon deler jeg?

Artikkel

Hvilken informasjon deler jeg egentlig med skattemyndighetene?

Ved innføring av SAF-T får myndighetene tilgang til mye større datavolum enn tidligere

Ved innføring av SAF-T får myndighetene tilgang til mye større datavolum enn tidligere. SAF-T-rapporten vil trolig bli avstemt mot MVA-oppgave, selvangivelse og årsregnskap.

Eksempelvis vil myndighetene på sikt ved bruk av analyseverktøy kunne kartlegge potensielle feil i MVA-behandling ved en effektiv gjennomgang av alle transaksjoner på få minutter. God internkontroll vil derfor være avgjørende.

​«Ved innføring av SAF-T får myndighetene tilgang til mye større datavolum enn tidligere. Manuelle og stikkprøvebaserte kontroller vil ikke være tilstrekkelige i fremtiden. Deloittes SAF-T-analyseverktøy sikrer kontroll med informasjonen som deles med Skattemyndighetene»

– Per Evers, Nordisk Leder for Tax Management Consulting

​Innføringen av SAF-T-formatet gir nye muligheter for virksomheter, kontrollmyndigheter, revisorer og andre med interesse av regnskapsinformasjon.

​SAF-T-filen skal inneholde blant annet alle hovedbokstransaksjoner, kunde- og leverandørreskontro, balansesummer, faste data, analysedimensjoner, standard kontoplan og momskoder. Mengden informasjon som deles med kontrollmyndighetene er betydelige, og standardiseringen innebærer at analyseverktøy kan skaleres opp og gjøres mer sofistikerte enn noen gang tidligere.

​Skatteetaten uttrykker at de vil bruke analyseverktøy aktivt i forbindelse med bokettersyn og kontroll etter at SAF-T innføres. Skatteetatens analysemotor, SESAM, vil med SAF-T-filen som grunnlag kunne foreta automatisering av både utvelgelser til kontroll og ettersyn så vel som den faktisk gjennomføringen av bokettersyn. Analysene kan skreddersys for ulike selskaper og bransjer.

​Økte analysemuligheter stiller også krav til god internkontroll hos selskapene og hva de deler med skattemyndighetene og andre interessenter eksternt. Manuelle og stikkprøvebaserte kontroller vil ikke være tilstrekkelige i fremtiden.

Standardiseringen gjør det enklere for skattemyndighetene, revisorer eller andre interessenter å gjennomgå samtlige transaksjoner for å avdekke feil (f.eks. feil MVA, manglende avstemninger, osv.). Virksomheter bør derfor selv bruke analyseverktøy for å kontrollere egne data før informasjonen videresendes.

​Enkelte selskaper velger å utvikle egne SAF-T analyseverktøy, mens andre velger å benyttes seg av tredjeparts SAF-T analyseløsninger. Klikk her for å lese mer om Deloittes SAF-T analyseverktøy.

Aktuelle tjenester fra Deloitte:

  • Avstemming av SAF-T-fil
  • Analyse
Var denne siden nyttig?