SAF-T rapporteringsløsning

Artikkel

Hva slags SAF-T rapporteringsløsning skal jeg velge?

Det er ikke sikkert ditt ERP-system vil gjøre rapporteringsjobben for deg

Selskaper står overfor flere mulige SAF-T-rapporteringsløsninger, men valg av riktig løsning krever inngående kunnskap om SAF-T-standarden, selskapets systemarkitektur og eksisterende økonomiprosesser.

Valget bør ikke foretas uten å ha gjennomført en grundig vurdering.

​SAF-T-løsningen bedriftene velger vil danne grunnlaget for implementering av endringer i selskapets IT-arkitektur; endringer hele organisasjonen vil måtte forholde seg til i flere år fremover. Ulike tilnærminger omfatter å:

 1. Benytte funksjonalitet fra systemutvikler
  Flere systemleverandører har kommunisert at de vil lage rapporteringsfunksjonalitet for SAF-T
 2. Bygge egen rapporteringsfunksjonalitet i ERP-system
  Egenutviklet rapporteringsfunksjonalitet som hensyntar din virksomhets eksisterende systemarkitektur og økonomiprosesser
 3. Bygge egen rapporteringsfunksjonalitet utenfor ERP-system
  Egenutviklede, dedikerte SAF-T-rapporteringsløsninger eller egenutviklet datavarehus med SAF-T-funksjonalitet
 4. Benytte Add-On-modul fra Systemutvikler/tredjepart
  For enkelte ERP-systemer utvikles det Add-On-moduler fra individuelle tredjeparter
 5. Benytte tredjeparts rapporteringsverktøy
  Tredjeparts SAF-T-rapporteringsløsninger, eksempelvis Deloittes taxCube™ SAF-T
 6. Outsource SAF-T rapporteringsprosessen til ekstern leverandør
  Outsource hele eller deler av SAF-T-rapporteringsprosessen til eksterne leverandører

Vi har kompetanse til å bistå med løsningsvalg utarbeide konseptuelt design for implementering av valgt løsning, og kan demonstrere Deloittes egen rapporteringsapplikasjon, taxCube™ SAF-T; et eksempel på en tredjeparts rapporteringsløsning.

Var denne siden nyttig?