SAF-T-tidsfrist

Artikkel

Klarer vi å levere på SAF-T-format innen tidsfristen?

SAF-T har omfattende krav til innhold og format ved overføring av regnskap-, skatte- og avgiftsdata. Selskaper vil måtte sikre at etterspurt informasjon faktisk er tilgjengelig i databasen og kan trekkes ut på en hensiktsmessig måte.

Vår erfaring er at det ikke alltid er tilstrekkelig forståelse blant selskapene om hvor omfattende SAF-T er, og hvilke konsekvenser innføringen kan få for skatte- og avgiftsrapporteringen.

«Det er begrenset forståelse for kompleksiteten innføringen av SAF-T innebærer for vår virksomhet. Systemarkitekturen, våre arbeidsprosesser og måten vi organiserer Finans- og skattefunksjonen på påvirkes i stor grad.»

– SAF-T-ansvarlig i et av Norges største konserner

Større virksomheter har ofte en kompleks organisering, prosesstyring og systemarkitektur. Disse virksomhetene bør være særlig oppmerksom på at ressursbehovet ved implementering av SAF-T kan bli omfattende.

Et typisk eksempel på økt kompleksitet ved en SAF-T implementering omfatter bruk av egenutviklede regnskapssystemer. I disse tilfellene vil det kunne bli nødvendig for virksomheten selv å utvikle SAF-T-funksjonalitet, eventuelt benytte seg av tredjeparts rapporteringsløsninger.

Et annet eksempel er bruk av flere ulike forsystemer (for eksempel kundereskontro i faktureringssystem). Regnskapsinformasjonen fra flere kildesystemer må i SAF-T-rapporten sammenstilles og inkluderes i én enkelt SAF-T-rapport, eller knyttes sammen ved bruk av unike identifikatorer slik at myndighetene på sin side kan sammenstille informasjonen.

Vi anbefaler å allerede nå å starte arbeidet med å kartlegge utfordringer og potensielle løsninger for hvordan din virksomhet kan klare å rapportere på SAF-T-format. Klikk her for å lese mer om hvordan Deloitte kan bistå med dette.

Aktuelle tjenester fra Deloitte:
  • taxCube
  • Quick Scan
  • Readiness Review
  • Datavalidering
  • Verifisering av standard kontoplan og momskoder
Var denne siden nyttig?