SAF-T

Nyheter

SAF-T er vedtatt

Finansdepartementet har vedtatt at SAF-T vil være frivillig frem til 1. januar 2020, hvoretter ordningen vil bli obligatorisk for bokføringspliktige. Det er vår forståelse at det kun er opplysninger som bokføres fra og med 1. januar 2020 som skal inngå i SAF-T-filen.

Det følger av den nye bestemmelsen at bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert format bestemt av Skattedirektoratet. Bestemmelsen gjelder også for bokføringspliktige som faller innenfor unntak om å opprettholde elektronisk bokføring, men som allikevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. 
  
Ordlyden i bokføringsforskriften er noe endret fra det originale høringsutkastet. Finansdepartementet har i tillegg lagt til at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra kravet, herunder gi utsettelse på å levere på SAF-T-format. Dette kan nok blant annet ses i sammenheng med at det i enkelte høringsinnspill ble bedt om utsettelse for SAF-T ved systemomlegging. 
  
SAF-T-formatet forblir uendret fra det som var publisert av Skatteetaten i mars 2016 og som ble oppdatert i juli 2017, tilgjengelig på skatteetaten.no
  
Vår erfaring med SAF-T-implementeringer er at det kan ta alt fra noen få måneder til nesten et år. Vi anbefaler å allerede nå planlegge for de kommende kravene, herunder implementering, testing og analyse. 
  
Se våre tjenester knyttet til SAF-T her »

Var denne siden nyttig?